Platform B en Fedactio Limburg organiseren opnieuw een kleurrijke iftar

Leden van verschillende levensbeschouwingen, vertegenwoordigers van politieke partijen, burgemeesters en schepenen, diverse namen uit de sport- en kunstwereld, ondernemers en gasten uit het socio-culturele middenveld kwamen samen tijdens de iftar georganiseerd door de Limburgse vertegenwoordiging van de Federatie van Actieve Verenigingen (Fedactio) en Platform B.

Ook minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, voormalig voorzitter van de christen-democratische partij en nieuwe termijn EP-parlementskandidaat Wouter Beke, volksvertegenwoordigers Steven Coenegrachts en Ludwig Vandenhove behoorden tot de namen die de iftar bijwoonden.

De gastpreker dit jaar was Ben Lambrechts, algemeen directeur van het PXL College. In zijn toespraak vertelde Lambrechts over hun succes als school en het belang dat zij hechten aan diversiteit.

Ook de Nederlandse stand-up- en cabaretier Jan Jaap van der Wal stond op het podium van de Limburgse iftar. Van der Wal nam de Belgische politiek op de korrel, waarbij hij de komende verkiezingen als thema gebruikte.

Een andere artiest die het podium betrad was Imaneul Boie. Boie, een zandkunstenaar, benadrukte in zijn tekeningen met zand het belang van vrede en samenleven.

Platform B-president Bahattin Koçak, die de openingstoespraak van het programma hield, legde kort het volgende uit:

“Platform B en Fedactio zijn organisaties die saamhorigheid belichamen en bevorderen. Wij zijn voorstanders van vrede, tolerantie en dialoog. Beide verenigingen hebben een sterke visie op het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen zoals onderwijs, ondernemerschap, sociale kwesties en het bouwen van bruggen tussen gemeenschappen. Onze missie is het versterken en erkennen van de positieve rol van moslims in de Belgische samenleving. Tolerantie, dialoog en samenleven zijn niet seizoensgebonden en mogen niet enkel op het juiste moment uit de kast worden gehaald. Dit is geen kleding die je twee keer per jaar kunt dragen. Dit zijn acties en moeten altijd in actie worden gebracht. Fedactio en Platform B zijn organisaties die diversiteit vieren en omarmen.

We brengen mensen met verschillende achtergronden, overtuigingen, industrieën en leeftijden samen. Kijk eens om je heen. In deze zaal zie je de diversiteit. We hebben hier politici, ondernemers, NGO’s, kunstenaars, de culturele wereld, het maatschappelijk middenveld, jongeren en werknemers. We hebben hier mensen met verschillende ideeën, interesses, talenten en passies. Maar we hebben hier ook mensen die verenigd zijn in hun waarden, idealen, dromen en inspiraties.”

Koçak ging in zijn toespraak in op het belang van de democratie en zei: ‘De democratie staat onder druk als gevolg van toenemend populisme, geopolitieke spanningen, desinformatie en polarisatie. We moeten onze democratie beschermen, verdedigen en versterken. We moeten onze stem laten horen, onze mening uiten en onze keuzes maken. “We moeten deelnemen aan de verkiezingen van 2024 en ons steentje bijdragen aan het bepalen van de toekomst van ons land, ons continent en onze wereld”.

Bahattin Koçak legt uit dat iftar een van de belangrijkste en heiligste rituelen van de islamitische traditie is. ‘Vasten is een tijd van gebed, bezinning en dankzegging. Het is ook een tijd voor eenheid, solidariteit en vriendschap. Het is tijd om onze banden met onze familie, buren, gemeenschap en vrienden te versterken. De essentie van Iftar en Ramadan is saamhorigheid. Het is het gevoel dat we niet alleen zijn, dat we elkaar steunen, dat we elkaar respecteren, dat we elkaar waarderen. Het is het gevoel dat we deel uitmaken van een groter geheel, dat we een gemeenschappelijk doel hebben, dat we een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid hebben. “Het is het gevoel dat we een familie zijn, een familie van de mensheid”, zei hij.

Koçak voltooide zijn toespraak met een boodschap: ‘Ik zou graag een boodschap met jullie willen delen die ik heb geleerd van mensen die hebben deelgenomen aan veel evenementen van Platform B en Fedactio. Ik hoop dat u dit bericht met anderen wilt delen. Mijn boodschap is als volgt:

“Samen zijn we sterker. We zijn beter samen. Samen zijn we mooier.”

Sommige deelnemers uitten hun gevoelens als volgt:

‘Ik heb zelf veel iftardiners bijgewoond en ik kan zeggen dat ze altijd een diepe indruk op mij achterlaten. Ik ervaar de warmte, gastvrijheid, vrijgevigheid en vreugde van mijn moslimvrienden. Ik zie hier de diversiteit, rijkdom, schoonheid en wijsheid van de islamitische cultuur.’

‘Ik ben dankbaar voor al deze ervaringen omdat ze mij hebben verrijkt, verlicht en geïnspireerd. Ze hebben mij geleerd dat we meer gemeen hebben dan we denken, dat we meer kunnen bereiken dan we verwachten, en dat we meer kunnen bijdragen dan we denken’.

 

Wereldgebedsdag 2024: Aarde en klimaat

Ieder jaar wordt op de eerste vrijdag van maart wereldwijd een Wereldgebedsdag georganiseerd. Zo ook in Hasselt. Al vele jaren nemen de leden en vrijwilligers van Platform B actief deel aan deze activiteit en laten een stem horen vanuit de Islam.

Dit jaar was Aarde en klimaat het thema van de wereldgebedsdag. Verschillende vertegenwoordigers van een tiental religies en levensbeschouwingen lazen een tekst vanuit hun eigen inpiratiebronnen.

Na het lezen van de teksten was er nog tijd voor een babbel en een knabbel tussen de aanwezigen.

De bijdrage van Platform B kan u hieronder lezen:

ISLAM

We leven in een tijdperk waarin de aarde geconfronteerd wordt met ernstige ecologische uitdagingen. Klimaatverandering bedreigt onze ecosystemen, biodiversiteit en de stabiliteit van onze planeet. Als samenleving staan we voor de taak om duurzame oplossingen te vinden, en het is van vitaal belang om alle culturele en religieuze perspectieven hierbij te betrekken, waaronder ook de islam.

De islam heeft diepe wortels in de waardering voor de schepping van Allah. De Koran leert ons dat de natuur een teken van God is, en het is onze verantwoordelijkheid om als rentmeesters van de aarde te fungeren. In Surah Al-Baqarah wordt ons verteld: “En het is Hij Die alles heeft geschapen op aarde voor u, en vervolgens wendde Hij Zich tot de hemel en maakte die tot zeven hemelen. En Hij is Alwetend over alle dingen” (2:29). Dit herinnert ons eraan dat de natuur een geschenk is dat we moeten koesteren en beschermen.

Een centraal concept in de islam is rentmeesterschap, ook wel bekend als Khalifah. Dit houdt in dat de mensheid verantwoordelijk is voor het behoud en de zorg voor de aarde. Het is onze plicht om de natuurlijke hulpbronnen op een duurzame manier te beheren en de harmonie van het ecosysteem te bewaren.

Helaas zien we in de praktijk dat menselijke activiteiten, zoals ontbossing, overmatig gebruik van natuurlijke hulpbronnen en vervuiling, de balans van de natuur verstoren. Het is tijd dat we deze problemen serieus nemen en ons laten leiden door de ethische principes die onze religies ons leren.

Islam moedigt aan tot matiging en evenwicht in alle aspecten van het leven. Dit geldt ook voor ons gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Het verminderen van ons ecologische voetafdruk, het bevorderen van hernieuwbare energie en het respecteren van de biodiversiteit zijn belangrijke stappen.

Een ander belangrijk aspect van de islam dat relevant is voor ons onderwerp is gerechtigheid. Ecologische rechtvaardigheid houdt in dat we de lasten en de voordelen van milieubescherming eerlijk verdelen, zowel binnen samenlevingen als tussen verschillende landen. Het is een oproep tot solidariteit en samenwerking op mondiale schaal.

Laten we ook streven naar samenwerking tussen verschillende geloofsgemeenschappen, want het beschermen van onze planeet is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid die ons allen verbindt.

Gebed

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

O Allah, U hebt de hemelen en de aarde geschapen met wijsheid en grootheid, en U heeft de mensheid als rentmeesters op aarde aangesteld. Wij vragen U, O Allah, bij Uw mooie Namen en verheven eigenschappen, om ons te helpen bij het behoud van het milieu en de aarde.

O Allah, maak ons tot degenen die op aarde handelen met rechtvaardigheid en eerlijkheid, en die de gunsten die U ons hebt geschonken gebruiken met dankbaarheid en matiging.

O Allah, wij zoeken toevlucht bij U tegen de corruptie en erosie die zich op aarde heeft verspreid, en wij vragen U, O Heer der werelden, om deze aarde stabiel en veilig te maken voor al Uw schepselen.

O Allah, maak ons tot hoeders van het milieu en verdedigers van de zwakke wezens, en schenk ons verstand en wijsheid, zodat we Uw hulpbronnen op een duurzame en verantwoorde manier kunnen gebruiken.

O Allah, U bent almachtig over alles, en wij vragen U, O Allah, om onze gemeenschap en alle landen en volkeren van de wereld te beschermen tegen de gevolgen van vervuiling en klimaatverandering.

Amen.

“De wereld is mooi en groen en Allah heeft u tot opzichters over haar gemaakt.” zegt de profeet Mohammed (vrede zij met Hem).

Laten we onze rol als opzichters van de aarde serieus nemen en handelen met liefde, zorg en respect voor de schepping van Allah.

 

Blijk van waardering: ‘Een kaart van hoop’

Aan het einde van de kersttijd schenkt IJD zeven grote versies van de Kaarten van Hoop aan zeven mensen die in 2023 iets voor jongeren betekenden.

Aan het begin van de advent lanceerden IJD Jongerenpastoraal Vlaanderen en Katholiek Onderwijs Vlaanderen zeven Kaarten van Hoop. Tientallen scholen en jongerengroepen gingen in op de uitnodiging om bemoedigende, dankbare en verbindende kaarten te schrijven aan bekenden of onbekenden.

Ook onze voorzitter Bahattin Koçak kreeg voor zijn opiniestuk in De Morgen ‘Waarom ik als moslim in de kerstvreugde deel’ (https://www.platformb.be/category/artikel/) een ‘Kaart van hoop’, uit handen van Sofi van Ussel, de directeur van IJD Jongerenpastoraal. Een blijk van waardering voor zijn bijdrage aan de interreligieuze dialoog.

“Verschil is niet lastig. Waar jij en ik durven verschillen, begint iets nieuws. Bedankt omdat jij zo anders durft kijken, spreken en schrijven, omdat je de polarisatie het nakijken geeft en altijd naar verbinding zoekt”, staat er op deze grote kaart; wat ook de missie is van Platform B.

Internetgazet Beringen:

Een zichtbaar ontroerde Bahattin Koçak kreeg deze avond uit de handen van directeur IJD Jongerenpastoraal Sofi Van Usseleen ‘kaart van hoop’. Bij het begin van de advent nodigde IJD Jongerenpastoraal Vlaanderen jongeren uit om ‘kaarten van hoop’ te schrijven met een dankbare, bemoedigende, uitnodigende of verbindende boodschap. Zowat dertigduizend kaarten werden gratis bezorgd aan scholen, jongerengroepen en catechesewerkingen. Aan het eind van de kersttijd, bij het begin van het nieuwe jaar, schrijft de organisatie de zeven laatste kaarten aan zeven bekende en minder bekende mensen. Zo kreeg Bahattin de kaart voor zijn opiniestuk in De Morgen op de vooravond van Kerstmis.
“Verschil is niet lastig. Waar jij en ik durven verschillen, begint iets nieuws. Bedankt omdat jij zo anders durft kijken, spreken en schrijven omdat je de polarisatie het nakijken geeft en altijd opnieuw naar verbinding zoekt!’, staat op de kaart van de jongeren aan Bahattin te lezen.
Andere kaarten zijn er onder andere nog voor aartsbisschop Luc Terlinden, zangeres Selah Sue, aan klimaat jongere Simon Sterck en aan de ouderen van WZC De Karmelin Waregem die jongeren verwelkomden voor een zendingsviering bij het vertrek naar de Wereldjongerendagen. De laatste kaart gaat volgende week naar koning Filip.
Sofi Van Ussel: “De koning ontving niet alleen een delegatie WJD-jongeren op het paleis, hij vermeldde de Wereldjongerendagen ook in zijn kerstboodschap”.

https://www.internetgazet.be/beringen/een-kaart-van-hoop-voor-bahattin-kocak.aspx

Op de website van Kerknet staat het volgende:

Een vierde kaart, Van een andere planeet, werd afgeleverd bij Bahattin Koçak, leraar islamitische godsdienst en initiatiefnemer van Platform B, “een organisatie die in België elke dag meer en meer contacten legt met vertegenwoordigers van andere levensbeschouwingen, culturen en gemeenschappen”. In een opiniestuk in december vertelde Koçak waarom hij als moslim graag Kerstmis meeviert.

„Verschil is niet lastig. Waar jij en ik durven verschillen, begint iets nieuws. Bedankt omdat jij zo anders durft kijken, spreken en schrijven, omdat je de polarisatie het nakijken geeft en altijd naar verbinding zoekt”, schreven we hem.

https://www.kerknet.be/ijd/artikel/zeven-zalig-grote-kaarten?microsite=109

24 verschillende kerstvieringen op 24 uur tijd

Ook dit jaar hebben leden en vrijwilligers van Platform B deelgenomen aan verschillende
kerstvieringen in Limburg.
Tijdens de warme en vriendschappelijke ontmoetingen werd de boodschap van vrede en eenheid,
voorgelezen tijdens de vieringen.
De vrijwilligers woonden in 24 uur tijd 24 verschillende diensten bij en brachten zo de boodschap van
vrede over aan een breed publiek.
In de boodschap die dit jaar werd volgend boodschap voorgelezen:

Boodschap ter gelegenheid van Kerstmis 2023

Ter gelegenheid van het geboortefeest van Jezus Christus, vrede zij met Hem,
wensen we u een Zalig Kerstfeest.

“We kunnen alles wat we hebben ontvangen, vermenigvuldigen en het
leven tot een offer van liefde voor anderen maken” en “De grootste zorg
die je voor anderen kunt tonen, is liefde zonder oordeel”.  
Met deze spirituele zinnen vanuit het Christendom en de Islam wensen
wij U een Zalig Kerstfeest.
In onze diverse samenleving komen verschillende geloofstradities
samen en vormen een kleurrijk weefsel van overtuigingen. Als moslim
staan we voor de uitdaging om het islamitisch geloof te verzoenen met
het vieren van Kerstmis, een feest dat in de eerste plaats wordt
geassocieerd met het christendom. Onze persoonlijke reflectie onthult
echter dat dit niet alleen mogelijk is, maar ook verrijkend voor zowel
onze spirituele reis als voor de bredere interreligieuze dialoog.
Bij het erkennen van de unieke bijdragen van elke cultuur en religie
ontstaat er een dynamische synergie waarin verschillen worden omarmd
als bronnen van inspiratie en groei.
Wanneer we onze verschillen omarmen, ontstaat er een prachtige
symfonie van diversiteit, waarin elke cultuur en religie een unieke noot
toevoegt.
Religies, die vaak de kern vormen van individuele en
gemeenschappelijke identiteiten, kunnen dienen als bindmiddelen in
plaats van verdeeldheid te zaaien. Over de hele wereld delen

verschillende geloofsovertuigingen kernwaarden zoals mededogen,
gerechtigheid en naastenliefde.
Alleen al omwille van deze redenen willen en zullen wij god niet
vergeten!
Zowel de christelijke als de islamitische geest is er één van mededogen,
van verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Ze kan niet onverschillig
staan ten opzichte van lijden, dwaling en onwaarheid. Net om die reden
moet een oprechte spiritualiteit diep begaan zijn met alle risico’s en
problemen die meespelen met gewoon al het bestaan van vooroordelen.
Religies mogen dan verschillende wegen naar het goddelijke bieden,
maar in het hart van elke religie ligt een oproep tot liefde, compassie en
vrede. Een wereld van harmonie ontstaat wanneer we niet alleen kijken
naar wat ons onderscheidt, maar vooral naar wat ons verenigt. In die
eenheid schuilt de kracht van verandering.
In de kern zijn we allemaal mens. Laten we de verbinding tussen onze
harten vinden en de muren afbreken die ons verdelen. Want de kracht
van een samenleving ligt in de kwaliteit van haar verbindingen.

Ter gelegenheid van het geboortefeest van Jezus Christus, vrede zij met
Hem, wensen we u een Zalig en gezegend Kerstfeest. We wensen u het
allerbeste maar vooral de wedergeboorte van de menselijkheid.

Kerst ‘vieren’ als moslim?

Kerstmis is vaak een rare periode voor moslims. Niet omwille van de inhoud en de boodschap maar eerder het ‘dilemma’ van ‘Jezus eren, ja of neen?’. ‘Meester, je zegt dat Jezus een heel belangrijke persoon is in de Islam. Mogen wij dan zijn geboortedag ook vieren?’ vragen mijn snuggere leerlingen weleens.
Moslims die een kerstfeest organiseren? Klinkt waarschijnlijk heel raar. Maar wij hebben dat gisteren gedaan. Met 200 gasten zaten we gezellig aan tafel in De Kardijk. In onze diverse samenleving komen verschillende geloofstradities samen en vormen een kleurrijk weefsel van overtuigingen. Als moslim staan we voor de uitdaging om het islamitisch geloof te verzoenen met het vieren (let op de woordspeling) van Kerstmis, een feest dat in de eerste plaats wordt geassocieerd met het christendom.
Zelfs als sommige moslims Kerstmis niet ‘religieus vieren’ (nogmaals, let op de woordspeling), zullen ze hoogstwaarschijnlijk toch de Belgische, Duitse, Nederlandse kerstmarkten bezoeken, gebruik maken van de openluchtijsbanen en genieten van de lekkere warme hapjes en drankjes.
De geboorte van Jezus Christus (vrede zij met Hem) en de positieve sfeer dat op een warme manier in vele kringen wordt beleefd, is een aanmoediging voor vele mensen, gelovig of niet, om samen te komen en elkaar te steunen. De laatste jaren heeft de kerstperiode, net zoals bij de Ramadan voor de moslims, de stroming van toenadering versterkt.
Mijn eigen ervaring als moslim heeft mij geleerd dat Kerstmis een tijd van geluk, warmte en eenheid kan zijn. Vele moslimvrienden delen deze gedachte en delen in de vreugde en ondersteunen lokale gemeenschappen tijdens deze feestelijke periode.
Calvin Coolidge verwoordde het ooit zo: ‘Kerstmis is geen tijd of seizoen, maar een gemoedstoestand. Het koesteren van vrede en goede wil, het overvloedig zijn in barmhartigheid, betekent de echte kerstsfeer ervaren.”
Laten wij dit dan ook samen ervaren.

Dank aan Hans Put en Lambert Reynders voor de foto’s alsook het verslag op VRTNWS en Internetgazet Beringen. Klik en lees verder het verslag op https://www.vrt.be/…/2023/12/20/intercultureel-kerstfeest/
en https://www.internetgazet.be/ber…/leerlingenraad-vibo.aspx

Dank aan Lambert Reynders en Hans Put voor de foto’s en het verlag op VRTNWS, Internetgazet Beringen en Facebook.

VRTNWS

Limburgse moslims organiseren kerstdiner voor alle geloofsovertuigingen in Beringen: “Vrede tussen culturen is belangrijker dan ooit”

In Beverlo (Beringen) hebben Limburgse moslims gisteren een groot kerstdiner georganiseerd voor mensen met heel verschillende achtergronden en geloofsovertuigingen. “Een kerstfeest is een mooie gelegenheid om mensen samen te brengen”, zegt Bahattin Kocak van Platform B, dat het evenement organiseerde.

“Of je nu moslim, christen, of ongelovig bent, iedereen kon op ons kerstfeest de kerstsfeer opsnuiven”, zegt Kocak. “Dat is belangrijk, want samenhorigheid is in tijden van oorlog actueler dan ooit. De mensen die aanwezig waren, toonden hun wil om aan vrede te werken. We kunnen met zo’n kerstdiner de wereld niet redden, maar alle beetjes helpen. ” De avond werd georganiseerd door Platform B, een organisatie die contacten wil leggen tussen mensen met verschillende levensbeschouwingen, uit verschillende culturen en van verschillende gemeenschappen. Platform B wil het mogelijk maken dat mensen, ongeacht hun overtuiging, ras of cultuur, met elkaar in contact komen, elkaar beter leren kennen en wederzijds respect tonen.

Mengelmoes

De aanwezigen genoten van een avond vol muziek, eten en gezelligheid. “En alles heeft een symbolische betekenis”, zegt Kocak. “We zongen Arabische, Vlaamse en Turkse liederen én ook het eten is een echte mengelmoes: er is kip met kroketjes, maar er is ook rijst. Ook in België leven we in een mengelmoes. Moslims wonen al decennialang in België en het is meer dan tijd dat we samenkomen.”

“Ik denk dat de meeste mensen vrede willen tussen religies en culturen”, zegt Kocak. “Haatdragende mensen zijn in de minderheid. Kijk maar naar alle jonge moslims die hier vandaag aanwezig zijn om kerst te vieren met hun medemens, los van hun achtergrond. Dat toont toch aan dat we de handen in elkaar slaan om aan vrede te werken.”

Internetgazet Beringen

In De Kardijk in Beverlo werd vanavond op een bijzondere manier Kerstmis gevierd. Het waren moslims van Platform B uit Beringen en Fedactio die een kerstfeest organiseerden voor mensen van allerlei strekkingen. De bedoeling was om in de sfeer van Kerstmis mensen met verschillende achtergronden, moslims, christenen, vrijzinnigen, Beringenaren maar ook anderen in de ruime omgeving, samen te brengen rond een kerstdiner. En het werd een meer dan geslaagde avond met alleen maar positieve reacties. De sfeer van Kerstmis is immers een boodschap van vrede, een boodschap die meer dan nodig is in deze wereld.
“Het is een uniek evenement vanavond, iedereen geniet wel van de kerstsfeer, zowel moslims als christenen, elk op hun eigen manier. Het idee is de intermenselijke dialoog die we willen benadrukken. Een kerstfeest is een mooie gelegenheid om mensen samen te brengen. De nood aan vrede is hoog, de mensen die hier zijn hebben de wil om aan vrede te werken”, zegt Bahattin Koçak van Platform B.
Ook deken Thieu Plessers was aanwezig en hij was onder de indruk van deze verbindende avond. “Deze interreligieuze dialoog is belangrijk, laten we de handen in elkaar slaan want het gaat immers over de vrede. Het vredeslicht dat uit Palestina is aangekomen, onderstreept het belang van vrede. Ik ben blij dat wij allemaal samen de boodschap van vrede brengen, de vrede missen we”.
De avond werd muzikaal opgeluisterd door het Beringse koor Feel Good, Grup Yanki en een kinderkoortje. De avond werd verrassend afgesloten door een samenzang van moslims en christenen.

Kerstmis 2022

Niet de strijd van het verleden, maar de hoop voor de toekomst moet vooraan staan in onze gedachten.

Dit jaar hebben we alweer met een honderdtal vrijwilligers van Platform B deelgenomen aan de vele kerstvieringen in Limburg. Verdeeld in kleine groepjes hebben we op kerstavond, kerstnacht en de eerste kerstdag in totaal 30 plaatsen bezocht.

Beringen, Bree, Opitter, Bocholt, Diepenbeek, Lommel Kerkhoven, Sint-Truiden, Heusden, Hasselt, Genk, Winterslag, Waterschei, Zwartberg, Bilzen, Zonhoven,… Dit jaar zelfs ook in Diest!

Telkens weer was er een warm onthaal. Op vele plaatsen mochten onze vrijwilligers de boodschap van vrede en saamhorigheid, geschreven door het team van Platform B; voorlezen tijdens of na de mis.

Over het algemeen waren alle bezoeken positief. We voelden en hoorden dit in de boodschappen die tijdens en na de viering werden gegeven. Ook de kerkgemeenschap sprak haar tevredenheid uit in de korte gesprekken die ze na het programma met onze vrienden hadden. Het applaus van onze vrienden na de voorgelezen teksten was daar ook een indicatie van.

Naast een woordje van vrede en de lekkernijen in sommige kerken, hebben we dit jaar ook kaarsjes uitgedeeld als symbool van het delen van het licht.

De woorden van de deken in Eigenbilzen nemen we mee als ‘huistaak’ om ons verder in te zetten voor de dialoog!

‘Ik ben ondertussen al 65 en voor het eerst komen er moslims ons feliciteren met Kerstmis’!

Shame on me…!

Hieronder kan je de volledige boodschap lezen van Platform B dat is overhandigd/voorgelezen tijdens de kerstvieringen:

Geachte

Samenleven is een kunst en wij zijn de kunstenaars!

In een tijd waarin relaties onder druk staan, gemeenschappen afbrokkelen en gezamenlijkheid niet meer vanzelfsprekend is, is het een meer dan ooit gevraagde kunst, de kwaliteit van onze relaties aandacht te geven, te onderhouden en te verdiepen.

Net zoals tijdens andere heilige dagen en nachten creëert de Kerstperiode een ruimte waar we deze kunst kunnen beoefenen. Daarin zijn we allemaal leraren en leerlingen tegelijk. We hebben leerruimtes nodig, waarin we samen komen, telkens weer, om in gemeenschap met elkaar ons relatiebewustzijn uit te bouwen. Net zoals vandaag!

Samen willen leven is ook verbinding zoeken. Verbinding is het scheppen van een band tussen mensen. Ontmoeten in plaats van mijden, verbinden in plaats van scheiden, vriendschap in plaats van angst. Dat is de sfeer van deze heilige dagen.

Ontmoeten is een sterke manier van verbinding.

‘Ontmoeting tussen mensen van oprecht geloof en overtuiging is een essentiële taak voor mensen van goede wil’ schrijft Fethullah Gülen. Deze inspiratiebron voor vele moslims gelooft er sterk in dat het bevorderen van de dialoog, en de toenadering tussen de verschillende gemeenschappen, een belangrijke aanleiding kan zijn voor het installeren van vrede en verdraagzaamheid.

In De schreeuw om de vrede, schrijft Paus Franciscus het volgende: “Wij gelovigen moeten ons op alle mogelijke manieren inzetten voor vrede. Het is onze plicht om harten te ontwapenen en op te roepen tot verzoening tussen volkeren. Religies zijn en zouden een grote bron van en voor vrede moeten zijn”.

Er zijn bepaalde hulpbronnen die wij gemeenschappelijk hebben, zoals de lucht die we inademen en het water dat we drinken. Doordat deze bronnen zo wijdverbreid beschikbaar zijn,  maken ze alles wat we doen mogelijk. Geloof is zo een bron. Net zoals zuivere lucht ademhaling mogelijk maakt, maakt geloof en geloofspraktijk, in bredere zin, het samenleven ook mogelijk en mooi. Zowel het Christendom als de Islam beschikken over genoeg (soms nog onontgonnen) bronnen om een sterke brug naar elkaar toe te bouwen.

Niet de strijd van het verleden, maar de hoop voor de toekomst moet vooraan staan in onze gedachten.

Ieder mens, iedere gelovige kan het verschil maken. Hoe wij praten, denken en schrijven over elkaar én over de andere kan een verschil maken. Ouders met hun kinderen, een leraar voor de klas, een bakker met zijn klanten, …

Christenen doen dat met frisheid vanuit het Evangelie, de Islam vraagt hetzelfde maar dan vanuit de Koran.

‘O mensheid, Wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw en wij hebben jullie tot volken en stammen gemaakt opdat jullie elkaar leren kennen’ zegt Allah in de Koran.

Moge ons gebed en onze smeekbeden voor elkaar de band tussen onze gemeenschappen versterken. Laten we dit gemeenschappelijk gebed dan ook aangrijpen als kans om naar elkaar te luisteren en elkaar te ontmoeten.

Wij bidden voor elkaar in deze gezegende periode.

Ter gelegenheid van het geboortefeest van Jezus Christus, vrede zij met Hem, wensen we u een Zalig en gezegend Kerstfeest. We wensen u het allerbeste maar vooral de wedergeboorte van de menselijkheid.

Boekvoorstelling: De Rest Van Ons Leven

‘DE REST VAN ONS LEVEN; een breed, warm verhaal over opgroeien in een wankele wereld, over familiebanden, migratie en de veerkracht om telkens opnieuw te beginnen. Een verhaal over groeien, met alles wat daarbij hoort: missen, zoeken, een thuis vinden. 

In samenwerking met de Interculturele Raad en de Stedelijke Bibliotheek van Beringen organiseerde Platform B een avond met de auteur van het boek, namelijk Els Beerten. Het interview werd afgenomen door onze voorzitter, Bahattin Koçak. 

Het was een leuk gesprek met interessante antwoorden over migreren, ontwortelen, familiebanden en de zoektocht naar een warm onderdak. Ook een sterke inleiding van schepen Ann-Sofie Overstijns over samen leven.  

“We hebben de oorlog meegemaakt, we hebben de vrede zien komen, jullie kunnen de wereld aan” aldus Els Beerten. 

Mooie afsluiter in tijden als vandaag, een uitspraak om je aan vast te klampen in deze onrustige tijden.  

Het boek is zeker een aanrader! 

Volksiftar door Platform B en Vuslat

Na een verplichte onderbreking van twee jaar omwille van coronaperikelen hebben de leden Platform B en Vuslat de handen in elkaar geslagen om opnieuw een groots Ramadandiner te organiseren. 150 gasten waren ingegaan op de uitnodiging om aanwezig te zijn op de volksiftar van beide verenigingen in De Kardijk in Beverlo. Onder andere de nieuwe deken Mathieu Plessers, een aantal schepenen en gemeenteraadsleden van de Stad Beringen maar ook leerkrachten, jonge ondernemers, leden van andere verenigingen alsook nieuwkomers waren gisterenavond aanwezig.

Voorafgaand aan de maaltijd was er nog een kort welkomstwoordje door de twee gastheren: Ramazan Tarcan voor Vuslat vzw en Bahattin Koçak voor Platform B. Na de maaltijd kreeg de nieuwe deken van Beringen, Mathieu Plessers het woord waar hij de nadruk legde op het samen leven in verbondenheid. Voor hem was het ook een aangename kennismaking met de Beringenaren, moslim of niet. Nadien werd de boodschap van de bisschoppen voorgelezen door Jos Wouters, oud-directeur van De Horizon. Ieder jaar schrijven de bisschoppen een boodschap ter gelegenheid van het einde van de Ramadan.

De avond werd verder opgefleurd met een gezellig concert van de drie aanwezige muzikanten die een waar beeld van vrede via muziek naar voren brachten. Liederen uit zowel Griekenland als Turkije tonen dat muziek ook verbindt.

De Kardijk was dus de ideale plaats voor verbondenheid tussen culturen en geloofsgemeenschappen.
Dat benadrukte ook Bahattin Koçak, coördinator van Platform B in zijn toespraak: “Wat deze periode dit jaar nog specialer maakt is het samenvallen van de Ramadan, Pasen en het Joodse Pesach. Hoogtijden voor vele gelovigen dus. Pasen en Ramadan zijn een bron van hoop, van nieuw leven, vrede, dialoog en solidariteit. De diepere inhoud van de Ramadan is wakker worden met de ziel, nieuwe vrienden maken en vooral vrede vinden! Dankzij de Ramadan en ook andere feesten kunnen vreemden en onbekenden, misschien zelfs vijanden, vrienden worden. Dat was vandaag ook zo in deze zaal. We hebben bewust mensen zelf een plaats gegeven zodat ze met onbekende gezichten aan tafel zouden zitten en kennis zouden maken. Onbekend werd vandaag bekend. Stel je bijvoorbeeld voor hoe anders België zou kunnen zijn als elk gezin een maand lang een ander gezin zou uitnodigen om elke avond met hen te dineren. Ga samen zitten aan tafel, voer een gesprek over het dagelijkse leven, over uw bekommernissen en blijdschappen, over alledaagse dingen, met collega’s, buren, voorbijgangers! Dergelijke gastvrijheid kan een stad, een buurt, een gemeenschap, een natie transformeren in een vredevolle maatschappij. Daarom gaan we voortaan altijd het woordje volksiftar gebruiken. Ramadan gaat dus net zo goed over het maken van nieuwe vrienden als over het opgeven van eten voor een aantal uren. Maar het gaat allemaal om het vinden van vrede” zei Koçak.

Op het einde van de avond kregen de gasten nog een klein aandenken mee.

Limburg komt samen tijdens iftar van Fedactio Limburg en Platform B

Op dinsdag 19 april organiseerden Fedactio Limburg en Platform B samen, na een onderbreking van twee jaar, opnieuw een iftardiner in De Barrier te Houthalen-Helchteren. 160 deelnemers, bestaande uit leden vanuit de Limburgse federaties, verenigingen, politiek, onderwijs, academische wereld, medische wereld, ondernemers, religieuze instellingen, sport- en kunstwereld genoten na twee coronajaren van een weerzien gevuld met lekker eten, vele gesprekken en humor. De gastspreker tijdens de avond was de gouverneur van Limburg, Jos Lantmeeters.

De humor en presentatie werd voorzien door de Limburgse stand-upcomedian Erhan Demirci. Voor het iftardiner zelf gaf hij een show gevuld met grappen over de Ramadan, corona, onderwijs tijdens corona en de provincie Limburg waarbij hij de aanwezigen niet enkel deed lachen maar ook liet nadenken over deze thema’s. Nadien kreeg de gouverneur van Limburg Jos Lantmeeters het woord. Tijdens zijn uiteenzetting sprak de gouverneur eerst over de taken van een gouverneur om nadien een brug te slaan naar Fedactio en al de aanwezigen door een oproep te doen tot samenwerking om samen de uitdagingen van Limburg aan te gaan. “Mijn deur staat altijd voor jullie open, laten we samen werken aan onze samenleving” was de boodschap die hij meegaf. Na de uiteenzetting van de gouverneur volgde een oproep tot het gebed om nadien te genieten van een heerlijk diner.
Tijdens de avond kregen een aantal gasten ook de kans hun gedachten en gevoelens te delen met de andere aanwezigen. Zo sprak Johan Danen, Volksvertegenwoordiger voor Groen, over het samen schrijven van een positief verhaal tegen polarisatie. Wim Dries, burgemeester van stad Genk, begon zijn woorden met de in Limburg gekende uitspraak “in de mijn is iedereen zwart” om zo te spreken over de troeven die Limburg in handen heeft omwille van de diverse samenleving. Ererector van de UHasselt professor Luc De Schepper sprak op zijn beurt over het belang van onderwijs en deed een oproep om samen werk te maken van een hogere doorstromingsgraad van Limburgers met migratieachtergrond naar het hoger onderwijs. Veerle Schuyten, departementshoofd Media en Toerisme aan de PXL gaf de boodschap ‘durf te vragen en in gesprek gaan’ mee om zo niemand te veroordelen zonder de persoon eest te kennen. Ann-Sofie Vanoverstijns, de jonge en kersverse schepen van Zorg, Welzijn en Samenleven van de stad Beringen, zei dat ze voor de eerste keer deelnam aan een iftar en benadrukte het belang van samenleven. Biostaticus Geert Molenberghs sprak over de moeilijke coronaperiode en benadrukte het samenhorigheidsgevoel die er was in Limburg gedurende de lockdowns. Oud-voorzitter van voetbalclub KRC Genk Herbert Houben onderstreepte de rol die voetbal en sport in het algemeen kunnen spelen binnen de diverse samenleving van Limburg. Serge Casier, stafmedewerker van het Bisdom Hasselt vertelde hoe mooi dat het was om na Kerstmis nu ook tijdens de Ramadan moslims en christenen samen te zien komen.
Verder tijdens de avond werd er genoten van een heerlijk dessert en kregen de aanwezigen de kans om te netwerken.

Wereldgebedsdag 2022: Het thema is hoop

Wereldgebedsdag 2022 was weer een mooie gelegenheid om in gebed en voor het gebed samen te komen.

Traditiegewijs wordt dit de eerste vrijdag van maart gedaan. Dit jaar kwamen de vertegenwoordigers van de deelnemende religies en levensbeschouwingen samen in de kerk van Godsheide in Hasselt.

Namens Platform B heeft onze voorzitter een korte boodschap voorgedragen. Dit jaar was het thema HOOP.  Een honderdtal aanwezigen zorgden voor een mooi moment van verbinding en saamhorigheid.

Hieronder kan u de volledige bijdrage namens de moslims lezen:

ISLAM

Allah zegt in de Koran het volgende:

Zeg: “Mijn dienaren! Als jullie tegen jezelf onmatig zijn geweest moeten jullie de hoop op de barmhartigheid van God niet opgeven. God vergeeft al de zonden; Hij is de vergevende, de barmhartige.

Kortom, Hij zegt  het volgende:

“… wanhoopt niet aan de barmhartigheid van Allah…”,

Deze woorden herhalen zich verschillende keren in de Koran;

Toen Yusuf/Jozef in een put werd achtergelaten door zijn broers was het Allah die hem geruststelde met deze woorden.

Toen Mozes met de farao moest praten en toen Ibrahim/Abraham op de brandstapel stond, waren het dezelfde woorden die hen geruststelde.

Zelfs toen Maria beviel van Jezus, zonder dat een man haar had aangeraakt en ze niet wist wat te antwoorden aan de Joodse priesters, was het Allah die haar geruststelde met dezelfde woorden.

Vandaag zegt Allah hetzelfde:

“… wanhoopt niet aan de barmhartigheid van Allah…”,

Met andere woorden; heb hoop!

Geloof is een waardevolle bron van en voor hoop en één van de aspecten dat het mens-zijn ook versterkt. Het geeft ons allen vooral een positieve kijk op de toekomst.

De profeet Jezus zegt op het einde van zijn leven op aarde, in het evangelie van Johannes:“ Ik zal u niet verweesd achterlaten. Nog een korte tijd en gij ziet mij niet meer.  Maar ik zal u een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven: de Geest van Waarheid. Hij blijft bij u en zal in u zijn”.

HOPEN BETEKENT VERTROUWEN HEBBEN IN ALLAH, IN GOD, IN DE SCHEPPER!

Maar ook in zijn schepselen, de mens. Want wij zijn het die door Hem als khalief, als vertegenwoordiger van Hem, zijn aangeduid.

Iemand die hoopt en dit ook uitstraalt, is alsof hij een soort licht bezit en dit ook doorgeeft aan anderen. Want hoop is een fakkel, hoop is licht,
Hoop doet leven! Wil je leven en laten leven, blijf dan hopen.

Ik denk hierbij aan het verhaal van de vier kaarsen. U kent het waarschijnlijk wel.

Heel langzaam brandden eens vier kaarsen.
De omgeving was zo rustig dat men ze kon horen spreken.

De eerste kaars zei:
“Ik ben de VREDE.
Ik deed zolang mijn best opdat mensen geen ruzie zouden maken,
dat ze geen wapens zouden gebruiken,
dat ze niet zouden slaan voor een meningsverschil.
Maar er blijft oorlog overal,
Wat heeft het voor zin dat ik voor hen brand?
Niemand, kan mij beletten dat ik uitdoof.”
Haar vlammetje werd vlug kleiner en doofde uit.

De tweede kaars zei:
“Ik ben het VERTROUWEN.
Meestal kan ik gemist worden.
Dus heeft het geen zin meer dat ik blijf branden.
Want ik leer mensen om te geloven in het leven zelf en in elkaar.
Ik leer hen dat ze samen iets moois kunnen maken,maar ze luisteren niet.
Hun vertrouwen is zo klein.
Mensen vertrouwen niet eens meer hun eigen hart,en geloven niet in het waarom van hun bestaan.”
Wanneer ze stopte met praten, blies ze zichzelf met een laatste zuchtje uit.

Op haar beurt sprak zachtjes de derde kaars:
“Ik ben de LIEFDE.
Ik heb de kracht niet gekregen om te blijven branden.
De mensen negeren me. Ze vergeten zelfs hun naasten te beminnen.
Ik had zo gehoopt dat ik mensen kon helpen om elkaar warmte te geven
en het gevoel dat er altijd iemand ook van hen hield – zelfs al wist men dat niet.”
Ze wachtte niet langer en doofde uit.

Plots kwam er een kind aan
en zag de drie gedoofde kaarsen.
“Waarom branden jullie niet langer?”
riep het kind vol onzekerheid uit.
De drie kaarsen spraken
en vertelden hoe slecht het met hen ging.
Nadat dit alles gezegd was
begon het kind te wenen.

Toen zei de vierde kaars:
“Wees niet bang, mijn kind.
Nu ik nog brand
kunnen we de andere kaarsen weer aansteken.
Want ik ben de HOOP!”
Met glanzende ogen nam het kind de kaars van de hoop
en stak de andere kaarsen weer aan.

Vrede, vertrouwen en liefde waren de eerste drie kaarsen. Alle drie verloren hun ‘functie’ en brandden niet meer omdat de mensheid terrein verloor op vlak van vrede, vertrouwen en liefde. Maar de vierde kaars bleef branden. Niet alleen voor zichzelf maar eerder voor de andere kaarsen. De vierde kaars zorgde ervoor dat de andere telkens terug licht en warmte konden geven.

De kaars van hoop zegt ons het volgende:

-Maak je geen zorgen, als alle kaarsen ter wereld flikkeren en doven, zal ik de vonk blijven dragen die het vuur start.  

Hoop laat dus echt leven. Het is het vuur dat alles kan aanwakkeren.

Ik hoop dan ook dat wij allen blijven flakkeren en zorgen dat vrede, liefde en vertrouwen blijven branden.

Hoop laat een mens geloven in een goed einde, hoop laat een mens daadwerkelijk werken om doelen te bereiken.

Zonder hoop zou de mens nooit ontwikkeld zijn. Het is de drijfveer geweest voor alle ontwikkelingen en bewegingen die in de gehele geschiedenis van de wereld hebben plaatsgevonden.

In elke ideologie en samenleving is de hoop aanwezig. De hoop op een goed einde, een beter toekomst… Elke groep mensen gebruikt deze hoop om aansporing te vinden en om kracht te putten voor de doelen die zij nastreven. Elke gemeenschap leeft onder andere ook van hoop…… hoop om iets op te bouwen en hoop om het hoogste te bereiken. 

Deze hoop uit zich in verschillende vormen. Zo zal iemand die aan de lotto meedoet hopen op de hoofdprijs. Een gokverslaafde zal hopen op winst. Maar ook een hard werkende boer zal hopen op een goede oogst.

Problemen waren er duizend jaar geleden ook en zijn er jammer genoeg vandaag nog steeds. Maar telkens is de mensheid erop vooruitgegaan door hoopvolle mensen.

De auteur van het Turkse volkslied, Mehmet Akif Ersoy schrijft het volgende over hoop:

-Wanhoop is een diepe moeras. Als je erin valt, zal je verdrinken. Blijf hopen en hou je vast aan vastberadenheid, kijk dan eens wat er gebeurt. Zij die leven, leven altijd in hoop.

De wereldwijd bekende mysticus Roemi zegt het volgende over hoop:

-Waar pijn is, zullen genezingen volgen;

waar armoede is, zal rijkdom volgen.

Waar vragen zijn, zullen antwoorden gegeven worden;

Waar schepen zijn, zal water stromen.

Besteed minder tijd aan het zoeken naar water en verwerf jezelf dorst!

Dan zal er overvloedig water stromen van boven en van beneden-.

“Hoop is iets dat we soms méér nodig hebben dan voedsel, water of aarde. We hebben vandaag meer nood aan geduldige, vastbesloten gidsen die verwardheid en beproevingen weerstaan en nooit wanhopig zijn.” zegt Fethullah Gülen, een andere waardevolle bron van hoop.

Ik wil afsluiten met te zeggen, inshallah, met Gods wil, hoop ik dat u blijft hopen. Dat de hoop in ieder van ons niet bij woorden en een gevoel blijft, maar ook in daden wordt omgezet.

Vergeet niet dat daar waar er een ruïne is, is er ook hoop op een schat!