Boekvoorstelling: De Rest Van Ons Leven

‘DE REST VAN ONS LEVEN; een breed, warm verhaal over opgroeien in een wankele wereld, over familiebanden, migratie en de veerkracht om telkens opnieuw te beginnen. Een verhaal over groeien, met alles wat daarbij hoort: missen, zoeken, een thuis vinden. 

In samenwerking met de Interculturele Raad en de Stedelijke Bibliotheek van Beringen organiseerde Platform B een avond met de auteur van het boek, namelijk Els Beerten. Het interview werd afgenomen door onze voorzitter, Bahattin Koçak. 

Het was een leuk gesprek met interessante antwoorden over migreren, ontwortelen, familiebanden en de zoektocht naar een warm onderdak. Ook een sterke inleiding van schepen Ann-Sofie Overstijns over samen leven.  

“We hebben de oorlog meegemaakt, we hebben de vrede zien komen, jullie kunnen de wereld aan” aldus Els Beerten. 

Mooie afsluiter in tijden als vandaag, een uitspraak om je aan vast te klampen in deze onrustige tijden.  

Het boek is zeker een aanrader! 

Volksiftar door Platform B en Vuslat

Na een verplichte onderbreking van twee jaar omwille van coronaperikelen hebben de leden Platform B en Vuslat de handen in elkaar geslagen om opnieuw een groots Ramadandiner te organiseren. 150 gasten waren ingegaan op de uitnodiging om aanwezig te zijn op de volksiftar van beide verenigingen in De Kardijk in Beverlo. Onder andere de nieuwe deken Mathieu Plessers, een aantal schepenen en gemeenteraadsleden van de Stad Beringen maar ook leerkrachten, jonge ondernemers, leden van andere verenigingen alsook nieuwkomers waren gisterenavond aanwezig.

Voorafgaand aan de maaltijd was er nog een kort welkomstwoordje door de twee gastheren: Ramazan Tarcan voor Vuslat vzw en Bahattin Koçak voor Platform B. Na de maaltijd kreeg de nieuwe deken van Beringen, Mathieu Plessers het woord waar hij de nadruk legde op het samen leven in verbondenheid. Voor hem was het ook een aangename kennismaking met de Beringenaren, moslim of niet. Nadien werd de boodschap van de bisschoppen voorgelezen door Jos Wouters, oud-directeur van De Horizon. Ieder jaar schrijven de bisschoppen een boodschap ter gelegenheid van het einde van de Ramadan.

De avond werd verder opgefleurd met een gezellig concert van de drie aanwezige muzikanten die een waar beeld van vrede via muziek naar voren brachten. Liederen uit zowel Griekenland als Turkije tonen dat muziek ook verbindt.

De Kardijk was dus de ideale plaats voor verbondenheid tussen culturen en geloofsgemeenschappen.
Dat benadrukte ook Bahattin Koçak, coördinator van Platform B in zijn toespraak: “Wat deze periode dit jaar nog specialer maakt is het samenvallen van de Ramadan, Pasen en het Joodse Pesach. Hoogtijden voor vele gelovigen dus. Pasen en Ramadan zijn een bron van hoop, van nieuw leven, vrede, dialoog en solidariteit. De diepere inhoud van de Ramadan is wakker worden met de ziel, nieuwe vrienden maken en vooral vrede vinden! Dankzij de Ramadan en ook andere feesten kunnen vreemden en onbekenden, misschien zelfs vijanden, vrienden worden. Dat was vandaag ook zo in deze zaal. We hebben bewust mensen zelf een plaats gegeven zodat ze met onbekende gezichten aan tafel zouden zitten en kennis zouden maken. Onbekend werd vandaag bekend. Stel je bijvoorbeeld voor hoe anders België zou kunnen zijn als elk gezin een maand lang een ander gezin zou uitnodigen om elke avond met hen te dineren. Ga samen zitten aan tafel, voer een gesprek over het dagelijkse leven, over uw bekommernissen en blijdschappen, over alledaagse dingen, met collega’s, buren, voorbijgangers! Dergelijke gastvrijheid kan een stad, een buurt, een gemeenschap, een natie transformeren in een vredevolle maatschappij. Daarom gaan we voortaan altijd het woordje volksiftar gebruiken. Ramadan gaat dus net zo goed over het maken van nieuwe vrienden als over het opgeven van eten voor een aantal uren. Maar het gaat allemaal om het vinden van vrede” zei Koçak.

Op het einde van de avond kregen de gasten nog een klein aandenken mee.

Limburg komt samen tijdens iftar van Fedactio Limburg en Platform B

Op dinsdag 19 april organiseerden Fedactio Limburg en Platform B samen, na een onderbreking van twee jaar, opnieuw een iftardiner in De Barrier te Houthalen-Helchteren. 160 deelnemers, bestaande uit leden vanuit de Limburgse federaties, verenigingen, politiek, onderwijs, academische wereld, medische wereld, ondernemers, religieuze instellingen, sport- en kunstwereld genoten na twee coronajaren van een weerzien gevuld met lekker eten, vele gesprekken en humor. De gastspreker tijdens de avond was de gouverneur van Limburg, Jos Lantmeeters.

De humor en presentatie werd voorzien door de Limburgse stand-upcomedian Erhan Demirci. Voor het iftardiner zelf gaf hij een show gevuld met grappen over de Ramadan, corona, onderwijs tijdens corona en de provincie Limburg waarbij hij de aanwezigen niet enkel deed lachen maar ook liet nadenken over deze thema’s. Nadien kreeg de gouverneur van Limburg Jos Lantmeeters het woord. Tijdens zijn uiteenzetting sprak de gouverneur eerst over de taken van een gouverneur om nadien een brug te slaan naar Fedactio en al de aanwezigen door een oproep te doen tot samenwerking om samen de uitdagingen van Limburg aan te gaan. “Mijn deur staat altijd voor jullie open, laten we samen werken aan onze samenleving” was de boodschap die hij meegaf. Na de uiteenzetting van de gouverneur volgde een oproep tot het gebed om nadien te genieten van een heerlijk diner.
Tijdens de avond kregen een aantal gasten ook de kans hun gedachten en gevoelens te delen met de andere aanwezigen. Zo sprak Johan Danen, Volksvertegenwoordiger voor Groen, over het samen schrijven van een positief verhaal tegen polarisatie. Wim Dries, burgemeester van stad Genk, begon zijn woorden met de in Limburg gekende uitspraak “in de mijn is iedereen zwart” om zo te spreken over de troeven die Limburg in handen heeft omwille van de diverse samenleving. Ererector van de UHasselt professor Luc De Schepper sprak op zijn beurt over het belang van onderwijs en deed een oproep om samen werk te maken van een hogere doorstromingsgraad van Limburgers met migratieachtergrond naar het hoger onderwijs. Veerle Schuyten, departementshoofd Media en Toerisme aan de PXL gaf de boodschap ‘durf te vragen en in gesprek gaan’ mee om zo niemand te veroordelen zonder de persoon eest te kennen. Ann-Sofie Vanoverstijns, de jonge en kersverse schepen van Zorg, Welzijn en Samenleven van de stad Beringen, zei dat ze voor de eerste keer deelnam aan een iftar en benadrukte het belang van samenleven. Biostaticus Geert Molenberghs sprak over de moeilijke coronaperiode en benadrukte het samenhorigheidsgevoel die er was in Limburg gedurende de lockdowns. Oud-voorzitter van voetbalclub KRC Genk Herbert Houben onderstreepte de rol die voetbal en sport in het algemeen kunnen spelen binnen de diverse samenleving van Limburg. Serge Casier, stafmedewerker van het Bisdom Hasselt vertelde hoe mooi dat het was om na Kerstmis nu ook tijdens de Ramadan moslims en christenen samen te zien komen.
Verder tijdens de avond werd er genoten van een heerlijk dessert en kregen de aanwezigen de kans om te netwerken.

Wereldgebedsdag 2022: Het thema is hoop

Wereldgebedsdag 2022 was weer een mooie gelegenheid om in gebed en voor het gebed samen te komen.

Traditiegewijs wordt dit de eerste vrijdag van maart gedaan. Dit jaar kwamen de vertegenwoordigers van de deelnemende religies en levensbeschouwingen samen in de kerk van Godsheide in Hasselt.

Namens Platform B heeft onze voorzitter een korte boodschap voorgedragen. Dit jaar was het thema HOOP.  Een honderdtal aanwezigen zorgden voor een mooi moment van verbinding en saamhorigheid.

Hieronder kan u de volledige bijdrage namens de moslims lezen:

ISLAM

Allah zegt in de Koran het volgende:

Zeg: “Mijn dienaren! Als jullie tegen jezelf onmatig zijn geweest moeten jullie de hoop op de barmhartigheid van God niet opgeven. God vergeeft al de zonden; Hij is de vergevende, de barmhartige.

Kortom, Hij zegt  het volgende:

“… wanhoopt niet aan de barmhartigheid van Allah…”,

Deze woorden herhalen zich verschillende keren in de Koran;

Toen Yusuf/Jozef in een put werd achtergelaten door zijn broers was het Allah die hem geruststelde met deze woorden.

Toen Mozes met de farao moest praten en toen Ibrahim/Abraham op de brandstapel stond, waren het dezelfde woorden die hen geruststelde.

Zelfs toen Maria beviel van Jezus, zonder dat een man haar had aangeraakt en ze niet wist wat te antwoorden aan de Joodse priesters, was het Allah die haar geruststelde met dezelfde woorden.

Vandaag zegt Allah hetzelfde:

“… wanhoopt niet aan de barmhartigheid van Allah…”,

Met andere woorden; heb hoop!

Geloof is een waardevolle bron van en voor hoop en één van de aspecten dat het mens-zijn ook versterkt. Het geeft ons allen vooral een positieve kijk op de toekomst.

De profeet Jezus zegt op het einde van zijn leven op aarde, in het evangelie van Johannes:“ Ik zal u niet verweesd achterlaten. Nog een korte tijd en gij ziet mij niet meer.  Maar ik zal u een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven: de Geest van Waarheid. Hij blijft bij u en zal in u zijn”.

HOPEN BETEKENT VERTROUWEN HEBBEN IN ALLAH, IN GOD, IN DE SCHEPPER!

Maar ook in zijn schepselen, de mens. Want wij zijn het die door Hem als khalief, als vertegenwoordiger van Hem, zijn aangeduid.

Iemand die hoopt en dit ook uitstraalt, is alsof hij een soort licht bezit en dit ook doorgeeft aan anderen. Want hoop is een fakkel, hoop is licht,
Hoop doet leven! Wil je leven en laten leven, blijf dan hopen.

Ik denk hierbij aan het verhaal van de vier kaarsen. U kent het waarschijnlijk wel.

Heel langzaam brandden eens vier kaarsen.
De omgeving was zo rustig dat men ze kon horen spreken.

De eerste kaars zei:
“Ik ben de VREDE.
Ik deed zolang mijn best opdat mensen geen ruzie zouden maken,
dat ze geen wapens zouden gebruiken,
dat ze niet zouden slaan voor een meningsverschil.
Maar er blijft oorlog overal,
Wat heeft het voor zin dat ik voor hen brand?
Niemand, kan mij beletten dat ik uitdoof.”
Haar vlammetje werd vlug kleiner en doofde uit.

De tweede kaars zei:
“Ik ben het VERTROUWEN.
Meestal kan ik gemist worden.
Dus heeft het geen zin meer dat ik blijf branden.
Want ik leer mensen om te geloven in het leven zelf en in elkaar.
Ik leer hen dat ze samen iets moois kunnen maken,maar ze luisteren niet.
Hun vertrouwen is zo klein.
Mensen vertrouwen niet eens meer hun eigen hart,en geloven niet in het waarom van hun bestaan.”
Wanneer ze stopte met praten, blies ze zichzelf met een laatste zuchtje uit.

Op haar beurt sprak zachtjes de derde kaars:
“Ik ben de LIEFDE.
Ik heb de kracht niet gekregen om te blijven branden.
De mensen negeren me. Ze vergeten zelfs hun naasten te beminnen.
Ik had zo gehoopt dat ik mensen kon helpen om elkaar warmte te geven
en het gevoel dat er altijd iemand ook van hen hield – zelfs al wist men dat niet.”
Ze wachtte niet langer en doofde uit.

Plots kwam er een kind aan
en zag de drie gedoofde kaarsen.
“Waarom branden jullie niet langer?”
riep het kind vol onzekerheid uit.
De drie kaarsen spraken
en vertelden hoe slecht het met hen ging.
Nadat dit alles gezegd was
begon het kind te wenen.

Toen zei de vierde kaars:
“Wees niet bang, mijn kind.
Nu ik nog brand
kunnen we de andere kaarsen weer aansteken.
Want ik ben de HOOP!”
Met glanzende ogen nam het kind de kaars van de hoop
en stak de andere kaarsen weer aan.

Vrede, vertrouwen en liefde waren de eerste drie kaarsen. Alle drie verloren hun ‘functie’ en brandden niet meer omdat de mensheid terrein verloor op vlak van vrede, vertrouwen en liefde. Maar de vierde kaars bleef branden. Niet alleen voor zichzelf maar eerder voor de andere kaarsen. De vierde kaars zorgde ervoor dat de andere telkens terug licht en warmte konden geven.

De kaars van hoop zegt ons het volgende:

-Maak je geen zorgen, als alle kaarsen ter wereld flikkeren en doven, zal ik de vonk blijven dragen die het vuur start.  

Hoop laat dus echt leven. Het is het vuur dat alles kan aanwakkeren.

Ik hoop dan ook dat wij allen blijven flakkeren en zorgen dat vrede, liefde en vertrouwen blijven branden.

Hoop laat een mens geloven in een goed einde, hoop laat een mens daadwerkelijk werken om doelen te bereiken.

Zonder hoop zou de mens nooit ontwikkeld zijn. Het is de drijfveer geweest voor alle ontwikkelingen en bewegingen die in de gehele geschiedenis van de wereld hebben plaatsgevonden.

In elke ideologie en samenleving is de hoop aanwezig. De hoop op een goed einde, een beter toekomst… Elke groep mensen gebruikt deze hoop om aansporing te vinden en om kracht te putten voor de doelen die zij nastreven. Elke gemeenschap leeft onder andere ook van hoop…… hoop om iets op te bouwen en hoop om het hoogste te bereiken. 

Deze hoop uit zich in verschillende vormen. Zo zal iemand die aan de lotto meedoet hopen op de hoofdprijs. Een gokverslaafde zal hopen op winst. Maar ook een hard werkende boer zal hopen op een goede oogst.

Problemen waren er duizend jaar geleden ook en zijn er jammer genoeg vandaag nog steeds. Maar telkens is de mensheid erop vooruitgegaan door hoopvolle mensen.

De auteur van het Turkse volkslied, Mehmet Akif Ersoy schrijft het volgende over hoop:

-Wanhoop is een diepe moeras. Als je erin valt, zal je verdrinken. Blijf hopen en hou je vast aan vastberadenheid, kijk dan eens wat er gebeurt. Zij die leven, leven altijd in hoop.

De wereldwijd bekende mysticus Roemi zegt het volgende over hoop:

-Waar pijn is, zullen genezingen volgen;

waar armoede is, zal rijkdom volgen.

Waar vragen zijn, zullen antwoorden gegeven worden;

Waar schepen zijn, zal water stromen.

Besteed minder tijd aan het zoeken naar water en verwerf jezelf dorst!

Dan zal er overvloedig water stromen van boven en van beneden-.

“Hoop is iets dat we soms méér nodig hebben dan voedsel, water of aarde. We hebben vandaag meer nood aan geduldige, vastbesloten gidsen die verwardheid en beproevingen weerstaan en nooit wanhopig zijn.” zegt Fethullah Gülen, een andere waardevolle bron van hoop.

Ik wil afsluiten met te zeggen, inshallah, met Gods wil, hoop ik dat u blijft hopen. Dat de hoop in ieder van ons niet bij woorden en een gevoel blijft, maar ook in daden wordt omgezet.

Vergeet niet dat daar waar er een ruïne is, is er ook hoop op een schat!

KERSTMIS 2021

Tijdens de kerstperiode, waar christenen een diep-spirituele sfeer ervaren, namen we deel aan kerstvieringen in 20 verschillende kerken in de provincie Limburg.

In de nacht van 24 december en de ochtend van 25 december woonden tientallen moslims, gecoördineerd door Platform B, vieringen bij de in verschillende kerken in Limburg.

Waar in voorgaande jaren maar één kerk werd bezocht, wilden we dit jaar veel kerken bereiken. Beringen, Bocholt, Herk-De Stad, Sint-Truiden, Heusden, Hasselt, diverse vieringen in Genk, Winterslag, Waterschei, Zwartberg, Hoevezavel, Bree, Bilzen, Diepenbeek…

De voorbereide kerstboodschappen werden schriftelijk overhandigd aan de priesters die de liturgie voorzaten. In sommige kerken werden deze teksten hardop voorgelezen door de priester, en op sommige plaatsen werd onze vrijwilligers gevraagd ze voor te lezen.

Over het algemeen waren alle bezoeken positief. We voelden en hoorden dit in de boodschappen die tijdens en na de viering werden gegeven. Ook de kerkgemeenschap sprak haar tevredenheid uit in de korte gesprekken die ze na het programma met onze vrienden hadden. Het applaus van onze vrienden na de voorgelezen teksten was daar ook een indicatie van.

In de nacht van 24 december woonden we met een groep van 12 ook de dienst bij in de Kathedraal van Hasselt. De liturgie werd beheerd door de bisschop van Limburg. Er was ook de mogelijkheid om hem na de mis te ontmoeten en kort met hem te praten.

In Bocholt-kerk kregen onze vrienden het vredeslicht aangeboden die elk jaar in december in Bethlehem, de geboorteplaats van de profeet Jezus (vzmh) wordt aangestoken en over de hele wereld wordt verspreid.

In Genk woonden onze vrienden de dienst van de Italiaanse gemeenschap bij. Ook hier waren ze getuige van de doop van een baby. Samenvattend denken en hopen we dat we een goede stap hebben gezet om zowel nieuwe mensen te ontmoeten, elkaar te leren kennen en blijvende vriendschappen te sluiten.

Ontmoetingsdag in Borgloon

Met een groepje van ongeveer 50 moslims bracht Platform B op 7 november 2021 een bezoek aan de gerestaureerde kerk van Borgloon. Het bezoek kwam er na een positief antwoord van Forum OKSO (Open Kerk Sint-Odulfus) op de vraag van Platform B om tijdens een dienst de kerk te bezichtigen en een ontmoeting te hebben met de kerkgemeenschap.

Een volle kerk op een zondagochtend met gezinnen voor een gezinsviering, jong-oud; en daarbij nog eens 50 moslims! Dit waren dan ook de juiste ingrediënten voor een (bijna) perfecte ontmoeting tussen moslims en katholieken.

Na de dienst, waar op het einde de aanwezigheid van het groepje moslims werd vermeld, was er de gelegenheid voor een ontmoeting. Met hapjes van de bezoeker en drank van de gastheren werd er heen en weer gepraat over elkaars achtergrond.

Daarna volgde er een gegidste rondleiding in de kerk. Na een warm soepje, ook aangeboden door OKSO was er nog een wandeling door de natuur tot aan het doorkijkkerkje van Borgloon, één van de belangrijkste trekpleisters van Borgloon.

Onze dank gaat uit naar alle aanwezigen in de kerk en vooral het bestuur van OKSO voor de warme ontvangst en hun hartelijkheid en gastvrijheid.

‘Op zoek naar verbinding’

Moslims aanwezig zijn op een zondagsdienst? Klinkt een beetje raar maar toch is het waar.

Op zondag 24 oktober 2021 bracht een groepje (moslim)vrijwilligers en leden van Platform B  een bezoekje aan de Protestantse Kerk in Hasselt. Deze speciale viering was een dialoog- en ontmoetingsviering. ‘Op zoek naar verbinding’ was de rode draad in heel het gebeuren.

Met zijn allen hebben we op een bescheiden manier ons steentje proberen bij te dragen. Met woorden, met hapjes, met een korte Sema demonstratie. De viering werd geleid door dominee Lianne de Oude. Met hartverwarmende woorden werd de groep verwelkomd. Tijdens de viering werd er ook door de aanwezige moslims een woordje uitleg gedaan en een dankwoordje voor de ontvangst.

Op het einde van de viering was er nog een korte Sema demonstratie. Een professionele semazen/derwisj danste in de kerk de sema voor de aanwezigen. Voorafgaand was er nog een korte uitleg over de Sema.

Zoals Rumi, de eerste uitvoerder van de Sema het ook zegt:

‘We zijn allemaal verbonden. Mensen zijn net als eilanden in de oceaan. Aan de oppervlakte gescheiden maar in de diepte verbonden.’

Vrolijk Pasen!

Ter gelegenheid van Pasen hebben we met onze leden en vrijwilligers een 400-tal doosjes met paaseieren geschonken aan onze vrienden, buren en kennissen. Samen met de eitjes was ook volgend boodschap toegevoegd in de doosjes: 

“De mensheid is nog maar eens in het afgelopen jaar zwaar gewond geraakt door een nog steeds aanslepende pandemie. In deze periode van Covid-19, waar hoop en wanhoop elkaar kruisen, herinnert Pasen ons aan het opnieuw bloeien van de hoop, de lente na de winter en vooral, de “wederopstanding”. De boodschap van Pasen is erkenning van het leed en een vastberaden hoop op een nieuw begin dat er uiteindelijk ook komt. Pasen gaat erover hoe wij die positieve boodschap van licht en liefde ten uitvoer brengen in deze tijd. Het verhaal van Jezus (vrede zij met Hem) kan ons inspireren om juist nu op te staan tegen onrecht en er voor elkaar te zijn.”. 

Vol biddend vertrouwen wensen wij jullie een gezegend Paasfeest!  

Vrolijk Pasen! 

Platform B  

Voor een openhartig samenleven 

Wereldgebedsdag 2021 in tijden van Corona

Ook dit jaar nam Platform B deel aan de jaarlijkse Wereldgebedsdag. Traditiegewijs wordt dit de eerste vrijdag van maart gedaan. Dit jaar kwamen de vertegenwoordigers van de deelnemende religies en levensbeschouwingen samen in het Heilig Hartkerk in Hasselt. Namens Platform B heeft de voorzitter een korte boodschap voorgedragen namens de Islamitische gemeenschap. Omwille van de coronamatregelen was er dit jaar geen ruimte voor andere aanwezigen. Toch was het alweer een mooi moment van verbinding en saamhorigheid. Via de volgende link kan u de voorgedragen teksten van de deelnemers bekijken: 

Platform B deelt kerstbollen uit

Ter gelegenheid van Kerstmis delen de vrijwilligers van Platform B dit jaar een kerstbol aan hun kerstvierende kennissen, vrienden en buren.  

In een aantal Limburgse gemeenten gaan de vrijwilligers rond met een boodschap van vrede en saamhorigheid. Het is de bedoeling om met een bescheiden kerstbol een plaatsje te vragen aan de kerstboom. Net zoals we allen deel uitmaken van dezelfde samenleving, delen we ook de vreugde van Kerstmis, het feest van het Licht.   

Samen met de symbolische kerstbol wordt er ook een kerstboodschap meegegeven. “De geboorte van Jezus Christus (vrede zij met Hem) en de positieve sfeer dat op een warme manier in vele kringen wordt beleefd, is een aanmoediging voor gelovigen om samen te komen en elkaar te steunen. De laatste jaren heeft de kerstperiode, net zoals bij de Ramadan voor de moslims, de stroming van toenadering versterkt.  

De beste manier om te vertellen wie je bent, is zijn wat je wilt vertellen. Ontmoeting tussen mensen van oprecht geloof en overtuiging is een essentiële taak voor mensen van goede wil”. 

De volledige tekst kan je onderaan lezen. 

Licht staat centraal in de vele godsdiensten, zo ook in de Islam. Moslims vieren geen Kerstmis zoals de Christenen maar voelen actief de sfeer van deze feest. Op het werk, op straat, op school, in de winkels… Het uitgangspunt van deze bescheiden activiteit is het feit dat er de afgelopen jaren veel toenadering is tijdens de Ramadanperiode, dus waarom ook niet tijdens Kerstmis?   

De leden van Platform B gaan huis aan huis met deze boodschap en een kerstbol om een bescheiden bijdrage te leveren aan een harmonische samenleving.  

Ook burgemeesters en schepenen van een aantal gemeenten krijgen een kerstbol, als burgervader van al hun inwoners.  

Platform B werd opgericht met de missie om de interculturele dialoog te bevorderen, het denken en de uitwisseling van meningen over de ondersteuning en bevordering van democratie en vrede te stimuleren alsook een gemeenschappelijk platform voor religie en    informatie-uitwisseling te bieden. 

Volledige kerstboodschap:

Boodschap ter gelegenheid van Kerstmis 

Het team van Platform B wenst u een zalig Kerstmis en een gezegend 2021! 

Beste,    

                                                        
Ter gelegenheid van het geboortefeest van Jezus Christus wensen we u een Zalig Kerstfeest

De geboorte van Jezus Christus (vrede zij met Hem) en de positieve sfeer dat op een warme manier in vele kringen wordt beleefd, is een aanmoediging voor gelovigen om samen te komen en elkaar te steunen. De laatste jaren heeft de kerstperiode, net zoals bij de Ramadan voor de moslims, de stroming van toenadering versterkt. 

Leren samen leven is een uitdaging en het beste middel is dialoog. Want dankzij dialoog kunnen we streven naar een vreedzame samenleving met respect voor elkaars verschillen. De hedendaagse wereld, geregeerd door een teugelloos wereldwijd kapitalisme, is in zware moeilijkheden. De kloof tussen rijken en armen blijft toenemen op een angstaanjagende manier en niemand in enige leidinggevende positie lijkt dit in te zien of erom bekommerd te zijn. Onze planeet sterft, door verontreiniging en massale ecologische schade door tientallen jaren van economische ontwikkeling. Er wordt meer en meer individualistisch en populistisch gedacht en gepraat. Terwijl er ook veel collectieve trauma’s zijn; oorlog, armoede, racisme, discriminatie… en vandaag corona! 

2020 is ongetwijfeld voor de hele mensheid een onwezenlijk vreemde periode.  

Niet alleen wij, maar het leven zelf, heel de wereld lijkt wel zijn adem in te houden. Gelovig of niet, we beseffen met zijn allen hoe er nieuwe ruimte ontstaat om de waarheid van het leven te zien, te erkennen. Maar tegelijkertijd beseffen we ook een sterk gevoel van geloof, van hoop, van liefde. 

Wie weet wordt deze ‘coronatijd’ een aanzet voor bijsturingen en hervormingen in onze wereld. Crisissen kunnen een moment van genade, van wending inhouden. Net zoals tijdens de Ramadan hopen we dat Kerstmis zorgt voor een blijvende bezinning in de hoofden, in de mentaliteit van mensen. Dat we elkaar leren ontmoeten, bejegenen en behoeden als kwetsbare tijdsgenoten. Enkel in het besef van kwetsbaarheid kan echt vertrouwen ontluiken. 

Het is ook een tijd waar we de nood aan elkaar maar ook de nood aan verbondenheid sterker voelen. 

Corona heeft ons laten beseffen dat de blootstelling van één persoon aan een virus de hele wereld kan beïnvloeden. 

Dat het leven van één persoon, ongeacht ras of religie, net zo kostbaar is als het leven van de hele mensheid en dus moet beschermd worden. 

Dat we moeten samenwerken voor het welzijn en de gezondheid van mensen over de grenzen heen. Zelfs al denken en geloven we niet hetzelfde, ook al hebben we niet dezelfde etniciteit; mensen aan de andere kant van de wereld maken ook deel uit van ons. 

Corona heeft ons laten beseffen dat de mensheid inderdaad één grote familie is. Niets in de wereld is onafhankelijk van elkaar. 

Dat menselijke waarden belangrijker zijn dan economische belangen. Dat het investeren in de gemeenschappelijke toekomst van de mensheid belangrijker is dan vele andere zaken. 

Eén virus laat ons inzien dat liefde en verbondenheid de grootste kracht is om mensen te laten leven.  

Dit is wat ons heeft aangespoord voor deze toenadering. 

Onze jongeren gaan langs de rusthuizen en laten de ouderen voelen dat ze niet alleen zijn. Velen laten brieven achter bij hun buren om hen vrijwillig te helpen met allerlei zaken. Het is misschien een aanmoediging voor ons allen, gelovig of niet, om samen te komen en elkaar te steunen. 

Misschien kunnen we op deze manier liefde laten heersen tegenover egoïsme en onverschilligheid. 

Een nieuw maatschappelijk bewustzijn, een nieuwe geboorte van hoop en een bewustwording van het ethische in ieder van ons ontstaat. 

Onze wonden maar ook vreugdes brengen ons dichter bij elkaar. Net zoals ook met Kerstmis. 

Erkenning langs beide kanten, op zijn minst een empathische houding aannemen, betrokken zijn en positieve nieuwsgierigheid tonen kan helpen in de intermenselijke relaties. 

De beste manier om te vertellen wie je bent, is zijn wat je wilt vertellen. Ontmoeting tussen mensen van oprecht geloof en overtuiging is een essentiële taak voor mensen van goede wil. Vredestichting is een weerspiegeling van het karakter van God/Allah. 

Met deze brief wensen wij u een gezegend feest. 

    

Het bestuur van Platform B