Kerstmis 2022

Niet de strijd van het verleden, maar de hoop voor de toekomst moet vooraan staan in onze gedachten.

Dit jaar hebben we alweer met een honderdtal vrijwilligers van Platform B deelgenomen aan de vele kerstvieringen in Limburg. Verdeeld in kleine groepjes hebben we op kerstavond, kerstnacht en de eerste kerstdag in totaal 30 plaatsen bezocht.

Beringen, Bree, Opitter, Bocholt, Diepenbeek, Lommel Kerkhoven, Sint-Truiden, Heusden, Hasselt, Genk, Winterslag, Waterschei, Zwartberg, Bilzen, Zonhoven,… Dit jaar zelfs ook in Diest!

Telkens weer was er een warm onthaal. Op vele plaatsen mochten onze vrijwilligers de boodschap van vrede en saamhorigheid, geschreven door het team van Platform B; voorlezen tijdens of na de mis.

Over het algemeen waren alle bezoeken positief. We voelden en hoorden dit in de boodschappen die tijdens en na de viering werden gegeven. Ook de kerkgemeenschap sprak haar tevredenheid uit in de korte gesprekken die ze na het programma met onze vrienden hadden. Het applaus van onze vrienden na de voorgelezen teksten was daar ook een indicatie van.

Naast een woordje van vrede en de lekkernijen in sommige kerken, hebben we dit jaar ook kaarsjes uitgedeeld als symbool van het delen van het licht.

De woorden van de deken in Eigenbilzen nemen we mee als ‘huistaak’ om ons verder in te zetten voor de dialoog!

‘Ik ben ondertussen al 65 en voor het eerst komen er moslims ons feliciteren met Kerstmis’!

Shame on me…!

Hieronder kan je de volledige boodschap lezen van Platform B dat is overhandigd/voorgelezen tijdens de kerstvieringen:

Geachte

Samenleven is een kunst en wij zijn de kunstenaars!

In een tijd waarin relaties onder druk staan, gemeenschappen afbrokkelen en gezamenlijkheid niet meer vanzelfsprekend is, is het een meer dan ooit gevraagde kunst, de kwaliteit van onze relaties aandacht te geven, te onderhouden en te verdiepen.

Net zoals tijdens andere heilige dagen en nachten creëert de Kerstperiode een ruimte waar we deze kunst kunnen beoefenen. Daarin zijn we allemaal leraren en leerlingen tegelijk. We hebben leerruimtes nodig, waarin we samen komen, telkens weer, om in gemeenschap met elkaar ons relatiebewustzijn uit te bouwen. Net zoals vandaag!

Samen willen leven is ook verbinding zoeken. Verbinding is het scheppen van een band tussen mensen. Ontmoeten in plaats van mijden, verbinden in plaats van scheiden, vriendschap in plaats van angst. Dat is de sfeer van deze heilige dagen.

Ontmoeten is een sterke manier van verbinding.

‘Ontmoeting tussen mensen van oprecht geloof en overtuiging is een essentiële taak voor mensen van goede wil’ schrijft Fethullah Gülen. Deze inspiratiebron voor vele moslims gelooft er sterk in dat het bevorderen van de dialoog, en de toenadering tussen de verschillende gemeenschappen, een belangrijke aanleiding kan zijn voor het installeren van vrede en verdraagzaamheid.

In De schreeuw om de vrede, schrijft Paus Franciscus het volgende: “Wij gelovigen moeten ons op alle mogelijke manieren inzetten voor vrede. Het is onze plicht om harten te ontwapenen en op te roepen tot verzoening tussen volkeren. Religies zijn en zouden een grote bron van en voor vrede moeten zijn”.

Er zijn bepaalde hulpbronnen die wij gemeenschappelijk hebben, zoals de lucht die we inademen en het water dat we drinken. Doordat deze bronnen zo wijdverbreid beschikbaar zijn,  maken ze alles wat we doen mogelijk. Geloof is zo een bron. Net zoals zuivere lucht ademhaling mogelijk maakt, maakt geloof en geloofspraktijk, in bredere zin, het samenleven ook mogelijk en mooi. Zowel het Christendom als de Islam beschikken over genoeg (soms nog onontgonnen) bronnen om een sterke brug naar elkaar toe te bouwen.

Niet de strijd van het verleden, maar de hoop voor de toekomst moet vooraan staan in onze gedachten.

Ieder mens, iedere gelovige kan het verschil maken. Hoe wij praten, denken en schrijven over elkaar én over de andere kan een verschil maken. Ouders met hun kinderen, een leraar voor de klas, een bakker met zijn klanten, …

Christenen doen dat met frisheid vanuit het Evangelie, de Islam vraagt hetzelfde maar dan vanuit de Koran.

‘O mensheid, Wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw en wij hebben jullie tot volken en stammen gemaakt opdat jullie elkaar leren kennen’ zegt Allah in de Koran.

Moge ons gebed en onze smeekbeden voor elkaar de band tussen onze gemeenschappen versterken. Laten we dit gemeenschappelijk gebed dan ook aangrijpen als kans om naar elkaar te luisteren en elkaar te ontmoeten.

Wij bidden voor elkaar in deze gezegende periode.

Ter gelegenheid van het geboortefeest van Jezus Christus, vrede zij met Hem, wensen we u een Zalig en gezegend Kerstfeest. We wensen u het allerbeste maar vooral de wedergeboorte van de menselijkheid.