Blijk van waardering: ‘Een kaart van hoop’

Aan het einde van de kersttijd schenkt IJD zeven grote versies van de Kaarten van Hoop aan zeven mensen die in 2023 iets voor jongeren betekenden.

Aan het begin van de advent lanceerden IJD Jongerenpastoraal Vlaanderen en Katholiek Onderwijs Vlaanderen zeven Kaarten van Hoop. Tientallen scholen en jongerengroepen gingen in op de uitnodiging om bemoedigende, dankbare en verbindende kaarten te schrijven aan bekenden of onbekenden.

Ook onze voorzitter Bahattin Koçak kreeg voor zijn opiniestuk in De Morgen ‘Waarom ik als moslim in de kerstvreugde deel’ (https://www.platformb.be/category/artikel/) een ‘Kaart van hoop’, uit handen van Sofi van Ussel, de directeur van IJD Jongerenpastoraal. Een blijk van waardering voor zijn bijdrage aan de interreligieuze dialoog.

“Verschil is niet lastig. Waar jij en ik durven verschillen, begint iets nieuws. Bedankt omdat jij zo anders durft kijken, spreken en schrijven, omdat je de polarisatie het nakijken geeft en altijd naar verbinding zoekt”, staat er op deze grote kaart; wat ook de missie is van Platform B.

Internetgazet Beringen:

Een zichtbaar ontroerde Bahattin Koçak kreeg deze avond uit de handen van directeur IJD Jongerenpastoraal Sofi Van Usseleen ‘kaart van hoop’. Bij het begin van de advent nodigde IJD Jongerenpastoraal Vlaanderen jongeren uit om ‘kaarten van hoop’ te schrijven met een dankbare, bemoedigende, uitnodigende of verbindende boodschap. Zowat dertigduizend kaarten werden gratis bezorgd aan scholen, jongerengroepen en catechesewerkingen. Aan het eind van de kersttijd, bij het begin van het nieuwe jaar, schrijft de organisatie de zeven laatste kaarten aan zeven bekende en minder bekende mensen. Zo kreeg Bahattin de kaart voor zijn opiniestuk in De Morgen op de vooravond van Kerstmis.
“Verschil is niet lastig. Waar jij en ik durven verschillen, begint iets nieuws. Bedankt omdat jij zo anders durft kijken, spreken en schrijven omdat je de polarisatie het nakijken geeft en altijd opnieuw naar verbinding zoekt!’, staat op de kaart van de jongeren aan Bahattin te lezen.
Andere kaarten zijn er onder andere nog voor aartsbisschop Luc Terlinden, zangeres Selah Sue, aan klimaat jongere Simon Sterck en aan de ouderen van WZC De Karmelin Waregem die jongeren verwelkomden voor een zendingsviering bij het vertrek naar de Wereldjongerendagen. De laatste kaart gaat volgende week naar koning Filip.
Sofi Van Ussel: “De koning ontving niet alleen een delegatie WJD-jongeren op het paleis, hij vermeldde de Wereldjongerendagen ook in zijn kerstboodschap”.

https://www.internetgazet.be/beringen/een-kaart-van-hoop-voor-bahattin-kocak.aspx

Op de website van Kerknet staat het volgende:

Een vierde kaart, Van een andere planeet, werd afgeleverd bij Bahattin Koçak, leraar islamitische godsdienst en initiatiefnemer van Platform B, “een organisatie die in België elke dag meer en meer contacten legt met vertegenwoordigers van andere levensbeschouwingen, culturen en gemeenschappen”. In een opiniestuk in december vertelde Koçak waarom hij als moslim graag Kerstmis meeviert.

„Verschil is niet lastig. Waar jij en ik durven verschillen, begint iets nieuws. Bedankt omdat jij zo anders durft kijken, spreken en schrijven, omdat je de polarisatie het nakijken geeft en altijd naar verbinding zoekt”, schreven we hem.

https://www.kerknet.be/ijd/artikel/zeven-zalig-grote-kaarten?microsite=109

24 verschillende kerstvieringen op 24 uur tijd

Ook dit jaar hebben leden en vrijwilligers van Platform B deelgenomen aan verschillende
kerstvieringen in Limburg.
Tijdens de warme en vriendschappelijke ontmoetingen werd de boodschap van vrede en eenheid,
voorgelezen tijdens de vieringen.
De vrijwilligers woonden in 24 uur tijd 24 verschillende diensten bij en brachten zo de boodschap van
vrede over aan een breed publiek.
In de boodschap die dit jaar werd volgend boodschap voorgelezen:

Boodschap ter gelegenheid van Kerstmis 2023

Ter gelegenheid van het geboortefeest van Jezus Christus, vrede zij met Hem,
wensen we u een Zalig Kerstfeest.

“We kunnen alles wat we hebben ontvangen, vermenigvuldigen en het
leven tot een offer van liefde voor anderen maken” en “De grootste zorg
die je voor anderen kunt tonen, is liefde zonder oordeel”.  
Met deze spirituele zinnen vanuit het Christendom en de Islam wensen
wij U een Zalig Kerstfeest.
In onze diverse samenleving komen verschillende geloofstradities
samen en vormen een kleurrijk weefsel van overtuigingen. Als moslim
staan we voor de uitdaging om het islamitisch geloof te verzoenen met
het vieren van Kerstmis, een feest dat in de eerste plaats wordt
geassocieerd met het christendom. Onze persoonlijke reflectie onthult
echter dat dit niet alleen mogelijk is, maar ook verrijkend voor zowel
onze spirituele reis als voor de bredere interreligieuze dialoog.
Bij het erkennen van de unieke bijdragen van elke cultuur en religie
ontstaat er een dynamische synergie waarin verschillen worden omarmd
als bronnen van inspiratie en groei.
Wanneer we onze verschillen omarmen, ontstaat er een prachtige
symfonie van diversiteit, waarin elke cultuur en religie een unieke noot
toevoegt.
Religies, die vaak de kern vormen van individuele en
gemeenschappelijke identiteiten, kunnen dienen als bindmiddelen in
plaats van verdeeldheid te zaaien. Over de hele wereld delen

verschillende geloofsovertuigingen kernwaarden zoals mededogen,
gerechtigheid en naastenliefde.
Alleen al omwille van deze redenen willen en zullen wij god niet
vergeten!
Zowel de christelijke als de islamitische geest is er één van mededogen,
van verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Ze kan niet onverschillig
staan ten opzichte van lijden, dwaling en onwaarheid. Net om die reden
moet een oprechte spiritualiteit diep begaan zijn met alle risico’s en
problemen die meespelen met gewoon al het bestaan van vooroordelen.
Religies mogen dan verschillende wegen naar het goddelijke bieden,
maar in het hart van elke religie ligt een oproep tot liefde, compassie en
vrede. Een wereld van harmonie ontstaat wanneer we niet alleen kijken
naar wat ons onderscheidt, maar vooral naar wat ons verenigt. In die
eenheid schuilt de kracht van verandering.
In de kern zijn we allemaal mens. Laten we de verbinding tussen onze
harten vinden en de muren afbreken die ons verdelen. Want de kracht
van een samenleving ligt in de kwaliteit van haar verbindingen.

Ter gelegenheid van het geboortefeest van Jezus Christus, vrede zij met
Hem, wensen we u een Zalig en gezegend Kerstfeest. We wensen u het
allerbeste maar vooral de wedergeboorte van de menselijkheid.