24 verschillende kerstvieringen op 24 uur tijd

Ook dit jaar hebben leden en vrijwilligers van Platform B deelgenomen aan verschillende
kerstvieringen in Limburg.
Tijdens de warme en vriendschappelijke ontmoetingen werd de boodschap van vrede en eenheid,
voorgelezen tijdens de vieringen.
De vrijwilligers woonden in 24 uur tijd 24 verschillende diensten bij en brachten zo de boodschap van
vrede over aan een breed publiek.
In de boodschap die dit jaar werd volgend boodschap voorgelezen:

Boodschap ter gelegenheid van Kerstmis 2023

Ter gelegenheid van het geboortefeest van Jezus Christus, vrede zij met Hem,
wensen we u een Zalig Kerstfeest.

“We kunnen alles wat we hebben ontvangen, vermenigvuldigen en het
leven tot een offer van liefde voor anderen maken” en “De grootste zorg
die je voor anderen kunt tonen, is liefde zonder oordeel”.  
Met deze spirituele zinnen vanuit het Christendom en de Islam wensen
wij U een Zalig Kerstfeest.
In onze diverse samenleving komen verschillende geloofstradities
samen en vormen een kleurrijk weefsel van overtuigingen. Als moslim
staan we voor de uitdaging om het islamitisch geloof te verzoenen met
het vieren van Kerstmis, een feest dat in de eerste plaats wordt
geassocieerd met het christendom. Onze persoonlijke reflectie onthult
echter dat dit niet alleen mogelijk is, maar ook verrijkend voor zowel
onze spirituele reis als voor de bredere interreligieuze dialoog.
Bij het erkennen van de unieke bijdragen van elke cultuur en religie
ontstaat er een dynamische synergie waarin verschillen worden omarmd
als bronnen van inspiratie en groei.
Wanneer we onze verschillen omarmen, ontstaat er een prachtige
symfonie van diversiteit, waarin elke cultuur en religie een unieke noot
toevoegt.
Religies, die vaak de kern vormen van individuele en
gemeenschappelijke identiteiten, kunnen dienen als bindmiddelen in
plaats van verdeeldheid te zaaien. Over de hele wereld delen

verschillende geloofsovertuigingen kernwaarden zoals mededogen,
gerechtigheid en naastenliefde.
Alleen al omwille van deze redenen willen en zullen wij god niet
vergeten!
Zowel de christelijke als de islamitische geest is er één van mededogen,
van verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Ze kan niet onverschillig
staan ten opzichte van lijden, dwaling en onwaarheid. Net om die reden
moet een oprechte spiritualiteit diep begaan zijn met alle risico’s en
problemen die meespelen met gewoon al het bestaan van vooroordelen.
Religies mogen dan verschillende wegen naar het goddelijke bieden,
maar in het hart van elke religie ligt een oproep tot liefde, compassie en
vrede. Een wereld van harmonie ontstaat wanneer we niet alleen kijken
naar wat ons onderscheidt, maar vooral naar wat ons verenigt. In die
eenheid schuilt de kracht van verandering.
In de kern zijn we allemaal mens. Laten we de verbinding tussen onze
harten vinden en de muren afbreken die ons verdelen. Want de kracht
van een samenleving ligt in de kwaliteit van haar verbindingen.

Ter gelegenheid van het geboortefeest van Jezus Christus, vrede zij met
Hem, wensen we u een Zalig en gezegend Kerstfeest. We wensen u het
allerbeste maar vooral de wedergeboorte van de menselijkheid.

Waarom ik als moslim graag in de kerstvreugde deel

OPINIESTUK VAN ONZE VOORZITTER* IN DE MORGEN- 22 december 2023

(*) Bahattin Koçak, islamleraar in Heusden-Zolder, wil de kerstperiode aangrijpen
als een gelegenheid om bruggen te bouwen tussen geloofsgemeenschappen.

‘Meester, je zegt dat Jezus belangrijk is in de islam. Mogen wij dan zijn
geboortedag ook vieren?’, vragen mijn snuggere leerlingen weleens. Kerstmis is
een tijd waar vooral veel jonge moslims toch wel wat vragen stellen over hun
geloof en de sfeer van kerst.
In onze diverse samenleving vormen verschillende geloofstradities een kleurrijk
weefsel van overtuigingen. Als moslim sta ik voor de uitdaging om mijn geloof
te verzoenen met het vieren van Kerstmis, een feest dat in de eerste plaats wordt
geassocieerd met het christendom. Mijn persoonlijke reflectie onthult dat dit niet
alleen mogelijk is, maar ook verrijkend voor zowel mijn spirituele reis als voor
de bredere interreligieuze dialoog.

Binnen de islam bestaat een spectrum van opvattingen, en de vraag of moslims
Kerstmis zouden moeten vieren, heeft geleid tot diverse standpunten. Sommigen
zien het als een culturele viering, terwijl anderen het beschouwen als een
potentiële bron van theologisch conflict. Toch wil ik benadrukken dat de
islamitische leer Jezus erkent als een gerespecteerde profeet, wat de basis kan
vormen voor een brug tussen onze geloofstradities.

Neem nu de viering van Kerstmis door moslims in verschillende delen van de
wereld. In Istanbul zijn de stadscentra al weken versierd met kerstdecoratie, in
Iran, Pakistan, Indonesië, zelfs in Egypte – landen met een moslimmeerderheid
– worden kerstvieringen uitbundig omarmd. Voor alle duidelijkheid, het zijn
geen religieuze vieringen maar eerder een culturele uiting van de kerstsfeer.
Zelfs in Turkije roept de Kerstman al jaren schuddebuikend ‘ho ho ho’.

Zelfs als sommige moslims Kerstmis niet ‘religieus vieren’, zullen ze
hoogstwaarschijnlijk toch de Belgische, Duitse, Nederlandse kerstmarkten

bezoeken, gebruik maken van de openluchtijsbanen en genieten van de lekkere
warme hapjes en drankjes.

Helaas wordt soms de antimoslimretoriek verbonden met de war on
Christmas, wat resulteert in onterechte stereotypen. Desondanks zijn er
inspirerende voorbeelden van moslims die actief bijdragen aan kerstvieringen,
zoals het gezamenlijk zingen van kerstliederen en deelnemen aan caritatieve
initiatieven tijdens het feestseizoen.

Denk aan de stadsbesturen die beslissen om kerstmarkt voortaan wintermarkt te
noemen, omdat volgens hen ‘moslims zich anders niet thuis voelen’. Wat voor
mij niet hoeft!

In Limburg organiseren moslimjongeren dit jaar een interreligieus kerstdiner
met de financiële steun van moslimondernemers. Ook in Limburg bezoeken
leden vantientallen kerstvieringen op
kerstavond en -dag met een vredesboodschap.

Mijn eigen ervaring als moslim heeft mij geleerd dat Kerstmis een tijd van
geluk, warmte en eenheid kan zijn. Vele moslimvrienden delen in deze vreugde
en ondersteunen lokale gemeenschappen tijdens deze feestelijke periode.

In plaats van de nadruk te leggen op de potentiële verdeeldheid, kunnen we beter
deze periode van het jaar aangrijpen als een gelegenheid om bruggen te bouwen
tussen geloofsgemeenschappen. Het vieren van Kerstmis als moslim is niet
alleen een uiting van respect voor andere geloofstradities, maar ook een krachtig
gebaar om gezamenlijke waarden te omarmen en te streven naar vrede en begrip
in onze diverse wereld.

Fijne kerstdagen voor eenieder die het viert!