Platform B en Fedactio Limburg organiseren opnieuw een kleurrijke iftar

Leden van verschillende levensbeschouwingen, vertegenwoordigers van politieke partijen, burgemeesters en schepenen, diverse namen uit de sport- en kunstwereld, ondernemers en gasten uit het socio-culturele middenveld kwamen samen tijdens de iftar georganiseerd door de Limburgse vertegenwoordiging van de Federatie van Actieve Verenigingen (Fedactio) en Platform B.

Ook minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, voormalig voorzitter van de christen-democratische partij en nieuwe termijn EP-parlementskandidaat Wouter Beke, volksvertegenwoordigers Steven Coenegrachts en Ludwig Vandenhove behoorden tot de namen die de iftar bijwoonden.

De gastpreker dit jaar was Ben Lambrechts, algemeen directeur van het PXL College. In zijn toespraak vertelde Lambrechts over hun succes als school en het belang dat zij hechten aan diversiteit.

Ook de Nederlandse stand-up- en cabaretier Jan Jaap van der Wal stond op het podium van de Limburgse iftar. Van der Wal nam de Belgische politiek op de korrel, waarbij hij de komende verkiezingen als thema gebruikte.

Een andere artiest die het podium betrad was Imaneul Boie. Boie, een zandkunstenaar, benadrukte in zijn tekeningen met zand het belang van vrede en samenleven.

Platform B-president Bahattin Koçak, die de openingstoespraak van het programma hield, legde kort het volgende uit:

“Platform B en Fedactio zijn organisaties die saamhorigheid belichamen en bevorderen. Wij zijn voorstanders van vrede, tolerantie en dialoog. Beide verenigingen hebben een sterke visie op het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen zoals onderwijs, ondernemerschap, sociale kwesties en het bouwen van bruggen tussen gemeenschappen. Onze missie is het versterken en erkennen van de positieve rol van moslims in de Belgische samenleving. Tolerantie, dialoog en samenleven zijn niet seizoensgebonden en mogen niet enkel op het juiste moment uit de kast worden gehaald. Dit is geen kleding die je twee keer per jaar kunt dragen. Dit zijn acties en moeten altijd in actie worden gebracht. Fedactio en Platform B zijn organisaties die diversiteit vieren en omarmen.

We brengen mensen met verschillende achtergronden, overtuigingen, industrieën en leeftijden samen. Kijk eens om je heen. In deze zaal zie je de diversiteit. We hebben hier politici, ondernemers, NGO’s, kunstenaars, de culturele wereld, het maatschappelijk middenveld, jongeren en werknemers. We hebben hier mensen met verschillende ideeën, interesses, talenten en passies. Maar we hebben hier ook mensen die verenigd zijn in hun waarden, idealen, dromen en inspiraties.”

Koçak ging in zijn toespraak in op het belang van de democratie en zei: ‘De democratie staat onder druk als gevolg van toenemend populisme, geopolitieke spanningen, desinformatie en polarisatie. We moeten onze democratie beschermen, verdedigen en versterken. We moeten onze stem laten horen, onze mening uiten en onze keuzes maken. “We moeten deelnemen aan de verkiezingen van 2024 en ons steentje bijdragen aan het bepalen van de toekomst van ons land, ons continent en onze wereld”.

Bahattin Koçak legt uit dat iftar een van de belangrijkste en heiligste rituelen van de islamitische traditie is. ‘Vasten is een tijd van gebed, bezinning en dankzegging. Het is ook een tijd voor eenheid, solidariteit en vriendschap. Het is tijd om onze banden met onze familie, buren, gemeenschap en vrienden te versterken. De essentie van Iftar en Ramadan is saamhorigheid. Het is het gevoel dat we niet alleen zijn, dat we elkaar steunen, dat we elkaar respecteren, dat we elkaar waarderen. Het is het gevoel dat we deel uitmaken van een groter geheel, dat we een gemeenschappelijk doel hebben, dat we een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid hebben. “Het is het gevoel dat we een familie zijn, een familie van de mensheid”, zei hij.

Koçak voltooide zijn toespraak met een boodschap: ‘Ik zou graag een boodschap met jullie willen delen die ik heb geleerd van mensen die hebben deelgenomen aan veel evenementen van Platform B en Fedactio. Ik hoop dat u dit bericht met anderen wilt delen. Mijn boodschap is als volgt:

“Samen zijn we sterker. We zijn beter samen. Samen zijn we mooier.”

Sommige deelnemers uitten hun gevoelens als volgt:

‘Ik heb zelf veel iftardiners bijgewoond en ik kan zeggen dat ze altijd een diepe indruk op mij achterlaten. Ik ervaar de warmte, gastvrijheid, vrijgevigheid en vreugde van mijn moslimvrienden. Ik zie hier de diversiteit, rijkdom, schoonheid en wijsheid van de islamitische cultuur.’

‘Ik ben dankbaar voor al deze ervaringen omdat ze mij hebben verrijkt, verlicht en geïnspireerd. Ze hebben mij geleerd dat we meer gemeen hebben dan we denken, dat we meer kunnen bereiken dan we verwachten, en dat we meer kunnen bijdragen dan we denken’.

 

Rik Torfs over zijn boek ‘Tijdgeest’

Donderdag 7 maart was Rik Torfs te gast in de MuzeCafé in Heusden-Zolder. Op uitnodiging van Platform B kwam hij zijn boek ‘Tijdgeest’ voorstellen.

‘Dat is toch niet meer van deze tijd!’ We horen het vaak. Maar wat betekent het nu precies? Hoe kunnen we de tijd waarin we leven beter begrijpen?

In Tijdgeest beschrijft Rik Torfs de speerpunten, vooroordelen en taboes van ons hedendaagse levensgevoel. Hij bestudeert hoe ze doordringen in alle grote thema’s van het moderne leven, zoals de vrijheid van meningsuiting en haar grenzen, de nieuwe invulling van de zeven hoofdzonden, het geloof in de wetenschap, de angst voor het ongrijpbare en de kracht van het slachtofferschap.

In een ideale setting voor een boekvoorstelling vertelde Rik Torfs zijn visie over hoe om te gaan met de huidige tijdgeest. Uiteraard met een tikkeltje humor. Na de uiteenzetting kregen de aanwezigen de gelegenheid om extra vragen te stellen.

 

Blijk van waardering: ‘Een kaart van hoop’

Aan het einde van de kersttijd schenkt IJD zeven grote versies van de Kaarten van Hoop aan zeven mensen die in 2023 iets voor jongeren betekenden.

Aan het begin van de advent lanceerden IJD Jongerenpastoraal Vlaanderen en Katholiek Onderwijs Vlaanderen zeven Kaarten van Hoop. Tientallen scholen en jongerengroepen gingen in op de uitnodiging om bemoedigende, dankbare en verbindende kaarten te schrijven aan bekenden of onbekenden.

Ook onze voorzitter Bahattin Koçak kreeg voor zijn opiniestuk in De Morgen ‘Waarom ik als moslim in de kerstvreugde deel’ (https://www.platformb.be/category/artikel/) een ‘Kaart van hoop’, uit handen van Sofi van Ussel, de directeur van IJD Jongerenpastoraal. Een blijk van waardering voor zijn bijdrage aan de interreligieuze dialoog.

“Verschil is niet lastig. Waar jij en ik durven verschillen, begint iets nieuws. Bedankt omdat jij zo anders durft kijken, spreken en schrijven, omdat je de polarisatie het nakijken geeft en altijd naar verbinding zoekt”, staat er op deze grote kaart; wat ook de missie is van Platform B.

Internetgazet Beringen:

Een zichtbaar ontroerde Bahattin Koçak kreeg deze avond uit de handen van directeur IJD Jongerenpastoraal Sofi Van Usseleen ‘kaart van hoop’. Bij het begin van de advent nodigde IJD Jongerenpastoraal Vlaanderen jongeren uit om ‘kaarten van hoop’ te schrijven met een dankbare, bemoedigende, uitnodigende of verbindende boodschap. Zowat dertigduizend kaarten werden gratis bezorgd aan scholen, jongerengroepen en catechesewerkingen. Aan het eind van de kersttijd, bij het begin van het nieuwe jaar, schrijft de organisatie de zeven laatste kaarten aan zeven bekende en minder bekende mensen. Zo kreeg Bahattin de kaart voor zijn opiniestuk in De Morgen op de vooravond van Kerstmis.
“Verschil is niet lastig. Waar jij en ik durven verschillen, begint iets nieuws. Bedankt omdat jij zo anders durft kijken, spreken en schrijven omdat je de polarisatie het nakijken geeft en altijd opnieuw naar verbinding zoekt!’, staat op de kaart van de jongeren aan Bahattin te lezen.
Andere kaarten zijn er onder andere nog voor aartsbisschop Luc Terlinden, zangeres Selah Sue, aan klimaat jongere Simon Sterck en aan de ouderen van WZC De Karmelin Waregem die jongeren verwelkomden voor een zendingsviering bij het vertrek naar de Wereldjongerendagen. De laatste kaart gaat volgende week naar koning Filip.
Sofi Van Ussel: “De koning ontving niet alleen een delegatie WJD-jongeren op het paleis, hij vermeldde de Wereldjongerendagen ook in zijn kerstboodschap”.

https://www.internetgazet.be/beringen/een-kaart-van-hoop-voor-bahattin-kocak.aspx

Op de website van Kerknet staat het volgende:

Een vierde kaart, Van een andere planeet, werd afgeleverd bij Bahattin Koçak, leraar islamitische godsdienst en initiatiefnemer van Platform B, “een organisatie die in België elke dag meer en meer contacten legt met vertegenwoordigers van andere levensbeschouwingen, culturen en gemeenschappen”. In een opiniestuk in december vertelde Koçak waarom hij als moslim graag Kerstmis meeviert.

„Verschil is niet lastig. Waar jij en ik durven verschillen, begint iets nieuws. Bedankt omdat jij zo anders durft kijken, spreken en schrijven, omdat je de polarisatie het nakijken geeft en altijd naar verbinding zoekt”, schreven we hem.

https://www.kerknet.be/ijd/artikel/zeven-zalig-grote-kaarten?microsite=109

24 verschillende kerstvieringen op 24 uur tijd

Ook dit jaar hebben leden en vrijwilligers van Platform B deelgenomen aan verschillende
kerstvieringen in Limburg.
Tijdens de warme en vriendschappelijke ontmoetingen werd de boodschap van vrede en eenheid,
voorgelezen tijdens de vieringen.
De vrijwilligers woonden in 24 uur tijd 24 verschillende diensten bij en brachten zo de boodschap van
vrede over aan een breed publiek.
In de boodschap die dit jaar werd volgend boodschap voorgelezen:

Boodschap ter gelegenheid van Kerstmis 2023

Ter gelegenheid van het geboortefeest van Jezus Christus, vrede zij met Hem,
wensen we u een Zalig Kerstfeest.

“We kunnen alles wat we hebben ontvangen, vermenigvuldigen en het
leven tot een offer van liefde voor anderen maken” en “De grootste zorg
die je voor anderen kunt tonen, is liefde zonder oordeel”.  
Met deze spirituele zinnen vanuit het Christendom en de Islam wensen
wij U een Zalig Kerstfeest.
In onze diverse samenleving komen verschillende geloofstradities
samen en vormen een kleurrijk weefsel van overtuigingen. Als moslim
staan we voor de uitdaging om het islamitisch geloof te verzoenen met
het vieren van Kerstmis, een feest dat in de eerste plaats wordt
geassocieerd met het christendom. Onze persoonlijke reflectie onthult
echter dat dit niet alleen mogelijk is, maar ook verrijkend voor zowel
onze spirituele reis als voor de bredere interreligieuze dialoog.
Bij het erkennen van de unieke bijdragen van elke cultuur en religie
ontstaat er een dynamische synergie waarin verschillen worden omarmd
als bronnen van inspiratie en groei.
Wanneer we onze verschillen omarmen, ontstaat er een prachtige
symfonie van diversiteit, waarin elke cultuur en religie een unieke noot
toevoegt.
Religies, die vaak de kern vormen van individuele en
gemeenschappelijke identiteiten, kunnen dienen als bindmiddelen in
plaats van verdeeldheid te zaaien. Over de hele wereld delen

verschillende geloofsovertuigingen kernwaarden zoals mededogen,
gerechtigheid en naastenliefde.
Alleen al omwille van deze redenen willen en zullen wij god niet
vergeten!
Zowel de christelijke als de islamitische geest is er één van mededogen,
van verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Ze kan niet onverschillig
staan ten opzichte van lijden, dwaling en onwaarheid. Net om die reden
moet een oprechte spiritualiteit diep begaan zijn met alle risico’s en
problemen die meespelen met gewoon al het bestaan van vooroordelen.
Religies mogen dan verschillende wegen naar het goddelijke bieden,
maar in het hart van elke religie ligt een oproep tot liefde, compassie en
vrede. Een wereld van harmonie ontstaat wanneer we niet alleen kijken
naar wat ons onderscheidt, maar vooral naar wat ons verenigt. In die
eenheid schuilt de kracht van verandering.
In de kern zijn we allemaal mens. Laten we de verbinding tussen onze
harten vinden en de muren afbreken die ons verdelen. Want de kracht
van een samenleving ligt in de kwaliteit van haar verbindingen.

Ter gelegenheid van het geboortefeest van Jezus Christus, vrede zij met
Hem, wensen we u een Zalig en gezegend Kerstfeest. We wensen u het
allerbeste maar vooral de wedergeboorte van de menselijkheid.

KERSTMIS 2021

Tijdens de kerstperiode, waar christenen een diep-spirituele sfeer ervaren, namen we deel aan kerstvieringen in 20 verschillende kerken in de provincie Limburg.

In de nacht van 24 december en de ochtend van 25 december woonden tientallen moslims, gecoördineerd door Platform B, vieringen bij de in verschillende kerken in Limburg.

Waar in voorgaande jaren maar één kerk werd bezocht, wilden we dit jaar veel kerken bereiken. Beringen, Bocholt, Herk-De Stad, Sint-Truiden, Heusden, Hasselt, diverse vieringen in Genk, Winterslag, Waterschei, Zwartberg, Hoevezavel, Bree, Bilzen, Diepenbeek…

De voorbereide kerstboodschappen werden schriftelijk overhandigd aan de priesters die de liturgie voorzaten. In sommige kerken werden deze teksten hardop voorgelezen door de priester, en op sommige plaatsen werd onze vrijwilligers gevraagd ze voor te lezen.

Over het algemeen waren alle bezoeken positief. We voelden en hoorden dit in de boodschappen die tijdens en na de viering werden gegeven. Ook de kerkgemeenschap sprak haar tevredenheid uit in de korte gesprekken die ze na het programma met onze vrienden hadden. Het applaus van onze vrienden na de voorgelezen teksten was daar ook een indicatie van.

In de nacht van 24 december woonden we met een groep van 12 ook de dienst bij in de Kathedraal van Hasselt. De liturgie werd beheerd door de bisschop van Limburg. Er was ook de mogelijkheid om hem na de mis te ontmoeten en kort met hem te praten.

In Bocholt-kerk kregen onze vrienden het vredeslicht aangeboden die elk jaar in december in Bethlehem, de geboorteplaats van de profeet Jezus (vzmh) wordt aangestoken en over de hele wereld wordt verspreid.

In Genk woonden onze vrienden de dienst van de Italiaanse gemeenschap bij. Ook hier waren ze getuige van de doop van een baby. Samenvattend denken en hopen we dat we een goede stap hebben gezet om zowel nieuwe mensen te ontmoeten, elkaar te leren kennen en blijvende vriendschappen te sluiten.