KERSTMIS 2021

Tijdens de kerstperiode, waar christenen een diep-spirituele sfeer ervaren, namen we deel aan kerstvieringen in 20 verschillende kerken in de provincie Limburg.

In de nacht van 24 december en de ochtend van 25 december woonden tientallen moslims, gecoördineerd door Platform B, vieringen bij de in verschillende kerken in Limburg.

Waar in voorgaande jaren maar één kerk werd bezocht, wilden we dit jaar veel kerken bereiken. Beringen, Bocholt, Herk-De Stad, Sint-Truiden, Heusden, Hasselt, diverse vieringen in Genk, Winterslag, Waterschei, Zwartberg, Hoevezavel, Bree, Bilzen, Diepenbeek…

De voorbereide kerstboodschappen werden schriftelijk overhandigd aan de priesters die de liturgie voorzaten. In sommige kerken werden deze teksten hardop voorgelezen door de priester, en op sommige plaatsen werd onze vrijwilligers gevraagd ze voor te lezen.

Over het algemeen waren alle bezoeken positief. We voelden en hoorden dit in de boodschappen die tijdens en na de viering werden gegeven. Ook de kerkgemeenschap sprak haar tevredenheid uit in de korte gesprekken die ze na het programma met onze vrienden hadden. Het applaus van onze vrienden na de voorgelezen teksten was daar ook een indicatie van.

In de nacht van 24 december woonden we met een groep van 12 ook de dienst bij in de Kathedraal van Hasselt. De liturgie werd beheerd door de bisschop van Limburg. Er was ook de mogelijkheid om hem na de mis te ontmoeten en kort met hem te praten.

In Bocholt-kerk kregen onze vrienden het vredeslicht aangeboden die elk jaar in december in Bethlehem, de geboorteplaats van de profeet Jezus (vzmh) wordt aangestoken en over de hele wereld wordt verspreid.

In Genk woonden onze vrienden de dienst van de Italiaanse gemeenschap bij. Ook hier waren ze getuige van de doop van een baby. Samenvattend denken en hopen we dat we een goede stap hebben gezet om zowel nieuwe mensen te ontmoeten, elkaar te leren kennen en blijvende vriendschappen te sluiten.

Ontmoetingsdag in Borgloon

Met een groepje van ongeveer 50 moslims bracht Platform B op 7 november 2021 een bezoek aan de gerestaureerde kerk van Borgloon. Het bezoek kwam er na een positief antwoord van Forum OKSO (Open Kerk Sint-Odulfus) op de vraag van Platform B om tijdens een dienst de kerk te bezichtigen en een ontmoeting te hebben met de kerkgemeenschap.

Een volle kerk op een zondagochtend met gezinnen voor een gezinsviering, jong-oud; en daarbij nog eens 50 moslims! Dit waren dan ook de juiste ingrediënten voor een (bijna) perfecte ontmoeting tussen moslims en katholieken.

Na de dienst, waar op het einde de aanwezigheid van het groepje moslims werd vermeld, was er de gelegenheid voor een ontmoeting. Met hapjes van de bezoeker en drank van de gastheren werd er heen en weer gepraat over elkaars achtergrond.

Daarna volgde er een gegidste rondleiding in de kerk. Na een warm soepje, ook aangeboden door OKSO was er nog een wandeling door de natuur tot aan het doorkijkkerkje van Borgloon, één van de belangrijkste trekpleisters van Borgloon.

Onze dank gaat uit naar alle aanwezigen in de kerk en vooral het bestuur van OKSO voor de warme ontvangst en hun hartelijkheid en gastvrijheid.

‘Op zoek naar verbinding’

Moslims aanwezig zijn op een zondagsdienst? Klinkt een beetje raar maar toch is het waar.

Op zondag 24 oktober 2021 bracht een groepje (moslim)vrijwilligers en leden van Platform B  een bezoekje aan de Protestantse Kerk in Hasselt. Deze speciale viering was een dialoog- en ontmoetingsviering. ‘Op zoek naar verbinding’ was de rode draad in heel het gebeuren.

Met zijn allen hebben we op een bescheiden manier ons steentje proberen bij te dragen. Met woorden, met hapjes, met een korte Sema demonstratie. De viering werd geleid door dominee Lianne de Oude. Met hartverwarmende woorden werd de groep verwelkomd. Tijdens de viering werd er ook door de aanwezige moslims een woordje uitleg gedaan en een dankwoordje voor de ontvangst.

Op het einde van de viering was er nog een korte Sema demonstratie. Een professionele semazen/derwisj danste in de kerk de sema voor de aanwezigen. Voorafgaand was er nog een korte uitleg over de Sema.

Zoals Rumi, de eerste uitvoerder van de Sema het ook zegt:

‘We zijn allemaal verbonden. Mensen zijn net als eilanden in de oceaan. Aan de oppervlakte gescheiden maar in de diepte verbonden.’

Vrolijk Pasen!

Ter gelegenheid van Pasen hebben we met onze leden en vrijwilligers een 400-tal doosjes met paaseieren geschonken aan onze vrienden, buren en kennissen. Samen met de eitjes was ook volgend boodschap toegevoegd in de doosjes: 

“De mensheid is nog maar eens in het afgelopen jaar zwaar gewond geraakt door een nog steeds aanslepende pandemie. In deze periode van Covid-19, waar hoop en wanhoop elkaar kruisen, herinnert Pasen ons aan het opnieuw bloeien van de hoop, de lente na de winter en vooral, de “wederopstanding”. De boodschap van Pasen is erkenning van het leed en een vastberaden hoop op een nieuw begin dat er uiteindelijk ook komt. Pasen gaat erover hoe wij die positieve boodschap van licht en liefde ten uitvoer brengen in deze tijd. Het verhaal van Jezus (vrede zij met Hem) kan ons inspireren om juist nu op te staan tegen onrecht en er voor elkaar te zijn.”. 

Vol biddend vertrouwen wensen wij jullie een gezegend Paasfeest!  

Vrolijk Pasen! 

Platform B  

Voor een openhartig samenleven 

Wereldgebedsdag 2021 in tijden van Corona

Ook dit jaar nam Platform B deel aan de jaarlijkse Wereldgebedsdag. Traditiegewijs wordt dit de eerste vrijdag van maart gedaan. Dit jaar kwamen de vertegenwoordigers van de deelnemende religies en levensbeschouwingen samen in het Heilig Hartkerk in Hasselt. Namens Platform B heeft de voorzitter een korte boodschap voorgedragen namens de Islamitische gemeenschap. Omwille van de coronamatregelen was er dit jaar geen ruimte voor andere aanwezigen. Toch was het alweer een mooi moment van verbinding en saamhorigheid. Via de volgende link kan u de voorgedragen teksten van de deelnemers bekijken: 

https://youtu.be/8eQ_Nvslf6Q

Platform B deelt kerstbollen uit

Ter gelegenheid van Kerstmis delen de vrijwilligers van Platform B dit jaar een kerstbol aan hun kerstvierende kennissen, vrienden en buren.  

In een aantal Limburgse gemeenten gaan de vrijwilligers rond met een boodschap van vrede en saamhorigheid. Het is de bedoeling om met een bescheiden kerstbol een plaatsje te vragen aan de kerstboom. Net zoals we allen deel uitmaken van dezelfde samenleving, delen we ook de vreugde van Kerstmis, het feest van het Licht.   

Samen met de symbolische kerstbol wordt er ook een kerstboodschap meegegeven. “De geboorte van Jezus Christus (vrede zij met Hem) en de positieve sfeer dat op een warme manier in vele kringen wordt beleefd, is een aanmoediging voor gelovigen om samen te komen en elkaar te steunen. De laatste jaren heeft de kerstperiode, net zoals bij de Ramadan voor de moslims, de stroming van toenadering versterkt.  

De beste manier om te vertellen wie je bent, is zijn wat je wilt vertellen. Ontmoeting tussen mensen van oprecht geloof en overtuiging is een essentiële taak voor mensen van goede wil”. 

De volledige tekst kan je onderaan lezen. 

Licht staat centraal in de vele godsdiensten, zo ook in de Islam. Moslims vieren geen Kerstmis zoals de Christenen maar voelen actief de sfeer van deze feest. Op het werk, op straat, op school, in de winkels… Het uitgangspunt van deze bescheiden activiteit is het feit dat er de afgelopen jaren veel toenadering is tijdens de Ramadanperiode, dus waarom ook niet tijdens Kerstmis?   

De leden van Platform B gaan huis aan huis met deze boodschap en een kerstbol om een bescheiden bijdrage te leveren aan een harmonische samenleving.  

Ook burgemeesters en schepenen van een aantal gemeenten krijgen een kerstbol, als burgervader van al hun inwoners.  

Platform B werd opgericht met de missie om de interculturele dialoog te bevorderen, het denken en de uitwisseling van meningen over de ondersteuning en bevordering van democratie en vrede te stimuleren alsook een gemeenschappelijk platform voor religie en    informatie-uitwisseling te bieden. 

Volledige kerstboodschap:

Boodschap ter gelegenheid van Kerstmis 

Het team van Platform B wenst u een zalig Kerstmis en een gezegend 2021! 

Beste,    

                                                        
Ter gelegenheid van het geboortefeest van Jezus Christus wensen we u een Zalig Kerstfeest

De geboorte van Jezus Christus (vrede zij met Hem) en de positieve sfeer dat op een warme manier in vele kringen wordt beleefd, is een aanmoediging voor gelovigen om samen te komen en elkaar te steunen. De laatste jaren heeft de kerstperiode, net zoals bij de Ramadan voor de moslims, de stroming van toenadering versterkt. 

Leren samen leven is een uitdaging en het beste middel is dialoog. Want dankzij dialoog kunnen we streven naar een vreedzame samenleving met respect voor elkaars verschillen. De hedendaagse wereld, geregeerd door een teugelloos wereldwijd kapitalisme, is in zware moeilijkheden. De kloof tussen rijken en armen blijft toenemen op een angstaanjagende manier en niemand in enige leidinggevende positie lijkt dit in te zien of erom bekommerd te zijn. Onze planeet sterft, door verontreiniging en massale ecologische schade door tientallen jaren van economische ontwikkeling. Er wordt meer en meer individualistisch en populistisch gedacht en gepraat. Terwijl er ook veel collectieve trauma’s zijn; oorlog, armoede, racisme, discriminatie… en vandaag corona! 

2020 is ongetwijfeld voor de hele mensheid een onwezenlijk vreemde periode.  

Niet alleen wij, maar het leven zelf, heel de wereld lijkt wel zijn adem in te houden. Gelovig of niet, we beseffen met zijn allen hoe er nieuwe ruimte ontstaat om de waarheid van het leven te zien, te erkennen. Maar tegelijkertijd beseffen we ook een sterk gevoel van geloof, van hoop, van liefde. 

Wie weet wordt deze ‘coronatijd’ een aanzet voor bijsturingen en hervormingen in onze wereld. Crisissen kunnen een moment van genade, van wending inhouden. Net zoals tijdens de Ramadan hopen we dat Kerstmis zorgt voor een blijvende bezinning in de hoofden, in de mentaliteit van mensen. Dat we elkaar leren ontmoeten, bejegenen en behoeden als kwetsbare tijdsgenoten. Enkel in het besef van kwetsbaarheid kan echt vertrouwen ontluiken. 

Het is ook een tijd waar we de nood aan elkaar maar ook de nood aan verbondenheid sterker voelen. 

Corona heeft ons laten beseffen dat de blootstelling van één persoon aan een virus de hele wereld kan beïnvloeden. 

Dat het leven van één persoon, ongeacht ras of religie, net zo kostbaar is als het leven van de hele mensheid en dus moet beschermd worden. 

Dat we moeten samenwerken voor het welzijn en de gezondheid van mensen over de grenzen heen. Zelfs al denken en geloven we niet hetzelfde, ook al hebben we niet dezelfde etniciteit; mensen aan de andere kant van de wereld maken ook deel uit van ons. 

Corona heeft ons laten beseffen dat de mensheid inderdaad één grote familie is. Niets in de wereld is onafhankelijk van elkaar. 

Dat menselijke waarden belangrijker zijn dan economische belangen. Dat het investeren in de gemeenschappelijke toekomst van de mensheid belangrijker is dan vele andere zaken. 

Eén virus laat ons inzien dat liefde en verbondenheid de grootste kracht is om mensen te laten leven.  

Dit is wat ons heeft aangespoord voor deze toenadering. 

Onze jongeren gaan langs de rusthuizen en laten de ouderen voelen dat ze niet alleen zijn. Velen laten brieven achter bij hun buren om hen vrijwillig te helpen met allerlei zaken. Het is misschien een aanmoediging voor ons allen, gelovig of niet, om samen te komen en elkaar te steunen. 

Misschien kunnen we op deze manier liefde laten heersen tegenover egoïsme en onverschilligheid. 

Een nieuw maatschappelijk bewustzijn, een nieuwe geboorte van hoop en een bewustwording van het ethische in ieder van ons ontstaat. 

Onze wonden maar ook vreugdes brengen ons dichter bij elkaar. Net zoals ook met Kerstmis. 

Erkenning langs beide kanten, op zijn minst een empathische houding aannemen, betrokken zijn en positieve nieuwsgierigheid tonen kan helpen in de intermenselijke relaties. 

De beste manier om te vertellen wie je bent, is zijn wat je wilt vertellen. Ontmoeting tussen mensen van oprecht geloof en overtuiging is een essentiële taak voor mensen van goede wil. Vredestichting is een weerspiegeling van het karakter van God/Allah. 

Met deze brief wensen wij u een gezegend feest. 

    

Het bestuur van Platform B

Platform B solidair in tijden van Ramadan

Platform B heeft tijdens de Ramadan voedselpakketten uitgedeeld in Sint-Truiden en in Hechtel-Eksel. Eén van de waarden van de vastenmaand is ook solidariteit. Platform B heeft dit in de praktijk omgezet in het uitdelen van voedselpakketten ten voordele van mensen in armoede en eenzamen.

In Sint-Truiden werd dit gedaan i.s.m. vzw OnderOns en in Hechtel-Eksel/Peer was Sint-Vincentius partner in het delen van deze pakketten. ‘Met giften en sponsoring van jonge moslims en ondernemers uit Limburg hebben we dit kunnen realiseren’.

Platform B is een vereniging die zich inzet voor meer verbondenheid en dialoog tussen alle Limburgers maar ook buiten de provinciegrenzen. ‘We streven ernaar dat mensen uit verschillende levensbeschouwingen en culturen elkaar meer zouden durven te benaderen om samen aan een leefbaardere maatschappij in België te bouwen’.

In tijden van Corona…

Op initiatief van onze voorzitter hebben leden van verschillende levensbeschouwingen een korte boodschap opgenomen. Het zijn bezinningsteksten waar de slachtoffers van het virus worden herdacht, maar ook ideeën omtrent heel het gebeuren. Deze boodschap is ook een steun voor alle zorgverleners.
De tekst van onze voorzitter:

In tijden van Corona

We beleven met zijn allen een onwezenlijk vreemde periode. Ik hoop dat het met u allen goed gaat in deze tijden van Corona. Hopelijk loopt alles veilig en wel…

Niet alleen wij, maar het leven zelf, heel de wereld lijkt wel zijn adem in te houden. Gelovig of niet, we beseffen met zijn allen hoe er nieuwe ruimte ontstaat om de waarheid van het leven te zien, te erkennen. Tegelijkertijd besef ik voor mezelf een sterk gevoel van geloof, van hoop, van liefde.

Wie weet wordt deze ‘coronatijd’ een aanzet voor bijsturingen en hervormingen in onze wereld. Crisissen kunnen een moment van genade, van wending inhouden. Het meest van al hoop ik vurig op een blijvende bezinning in de hoofden, in de mentaliteit van mensen. Dat we elkaar leren ontmoeten, bejegenen en behoeden als kwetsbare tijdsgenoten. Enkel in het besef van kwetsbaarheid kan echt vertrouwen ontluiken.

Het is ook een tijd waar we de nood aan elkaar maar ook de nood aan verbondenheid sterker voelen.

Corona heeft ons laten beseffen dat de blootstelling van één persoon aan een virus de hele wereld kan beïnvloeden…”

Dat het leven van één persoon, ongeacht ras of religie, net zo kostbaar is als het leven van de hele mensheid en dus moet beschermd worden.

Dat we moeten samenwerken voor het welzijn en de gezondheid van mensen over de grenzen heen. Zelfs al denken en geloven we niet hetzelfde, ook al hebben we niet dezelfde etniciteit; mensen aan de andere kant van de wereld maken ook deel uit van ons.

Corona heeft ons laten beseffen dat de mensheid inderdaad één grote familie is. Niets in de wereld is onafhankelijk van elkaar.

Dat door het feit we nu met zijn allen SAMEN BEVEN we het belang van SAMEN LEVEN beseffen.

Dat wij niet zijn gemaakt om vijandig tegenover elkaar te staan.

Corona heeft ons laten beseffen dat zelfs de grootste en machtigste economieën machteloos kunnen staan tegen een virus. Dat geld en rijkdom niet zo waardevol zijn als gezondheid.

Dat menselijke waarden belangrijker zijn dan economische belangen. Dat het investeren in de gemeenschappelijke toekomst van de mensheid belangrijker is dan vele andere zaken.

Dat de mensheid haar rijkdom niet hoeft te gebruiken om elkaar te doden, maar om elkaar in leven te houden.

Nu bidden 7 miljard mensen in vele landen dat de onderzoeken zo snel mogelijk resultaat leveren. Maar naast deze onderzoeken heeft Corona ons laten beseffen dat er voldoende liefde en vertrouwen nodig is in de harten om de mensheid te dienen.

Eén virus laat ons inzien dat liefde de grootste kracht is om mensen te laten leven. Italianen gaan op de balkons van hun huizen zingen en bidden voor vrede en voor broederschap.

Onze jongeren gaan langs de rusthuizen en laten de ouderen voelen dat ze niet alleen zijn. Velen laten brieven achter bij hun buren om hen vrijwillig te helpen met allerlei zaken. Het is misschien een aanmoediging voor ons allen, gelovig of niet, om samen te komen en elkaar te steunen.

Ik hoop dat de hele mensheid blijft zingen over liefde, vriendschap en broederschap.

Misschien kunnen we op deze manier liefde laten heersen tegenover egoïsme en  onverschilligheid.

Deze tijden vergelijk ik met een tuin. Enerzijds is er de storm dat het virus met zich meebrengt, anderzijds planten vele mensen nieuwe zaadjes van hoop, liefde, vertrouwen… Een nieuw maatschappelijk bewustzijn, een nieuwe geboorte van hoop en een bewustwording van het ethische in ieder van ons ontstaat.

Leren samen leven is een uitdaging en de beste middel hiervoor is dialoog. Want dankzij dialoog kunnen we streven naar een vreedzame samenleving met respect voor elkaars verschillen.

De hedendaagse wereld, geregeerd door een teugelloos wereldwijd kapitalisme, is in zware moeilijkheden. De kloof tussen rijk en arm blijft toenemen op een angstaanjagende manier. Niemand in enige leidinggevende positie lijkt dit in te zien of erom bekommerd te zijn. Onze planeet sterft, door verontreiniging en massale ecologische schade door tientallen jaren van economische ontwikkeling.

Er wordt meer en meer individualistisch en populistisch gedacht en gepraat.

Terwijl er ook veel collectieve trauma’s zijn; oorlog, armoede, racisme, discriminatie,…

In onze eigen geschiedenis vind je de aanwezigheid van Marokkaanse soldaten die voor de bevrijding van Europa kwamen vechten of Ottomaanse zeelui die in Nederland de protestante gemeenschap heeft beschermd. Terreuraanslagen die wij collectief hebben meegemaakt hebben slachtoffers onder ons allemaal gemaakt.

Maar we hebben ook collectieve successen. Denk maar aan het Belgisch elftal maar ook aan de bijzondere plaats die allochtone gemeenschappen innemen in onze economie… Een overwinning op Corona zal hopelijk ook een collectief succes worden.

Onze wonden maar ook vreugdes brengen ons dichter bij elkaar.

Heel het Corona-gebeuren versterkt bij mij het verantwoordelijkheidsgevoel om ook na te denken.

Dit is niet zomaar iets om, eens als het voorbij is, te vergeten. Juist andersom kan het een ommekeer zijn in vele maatschappelijke maar ook humane zaken. Zonder kritiek te willen uiten op wie of wat hierachter zit, denk ik bvb aan ons, de mens, die zich heer en meester waant van (bijna) alles. Maar kijk, één virus heeft ons klein gekregen. Al decennia lang lijden mensen maar ook de natuur door toedoen van andere mensen, denk maar aan de klimaatsverandering maar ook (kans) armoede, sociale achterstand etc…

De eenheid die vandaag ontstaat, heeft nooit echt bestaan in het bestrijden van al die maatschappelijke ziektes en kwalen.

Mijn hoop is dat Corona ons laat inzien dat we op de eerste plaats allemaal mensen zijn en dat we een grote verantwoordelijkheid dragen naar heel de mensheid toe. En dat we ons, na Corona, verder blijven inzetten voor elkaar en voor de hele mensheid. 

De natuur heeft ons niet nodig, wij hebben de natuur nodig.

Ik besef voor mezelf de nietigheid en hoe klein ik eigenlijk ben. Anderzijds besef ik de verantwoordelijkheid die God/Allah aan ons heeft gegeven. Hij verklaart in de Koran de mens als zijn khalief op aarde. Maar gedraag ik mij ook zo? 

Veel zaken om over na te denken en te praten.

 Moge Allah/God, de mensheid zo snel mogelijk redden van deze ramp, de zieken spoedig genezen en kracht geven aan degenen die hun dierbaren hebben verloren. Moge Hij het zorgpersoneel, overheidsfunctionarissen en allen die zich inzetten om deze virusuitbraak te bestrijden, bijstaan.

In de Koran zegt Allah:

“Als iemand een leven redt, het is alsof hij het leven van de hele mensheid heeft gered”. Hieruit durf ik stellen dat alle zorgverleners vandaag redders van de gehele mensheid zijn.

Laten we op de eerste plaats, naast al onze naasten, ook aan hen denken en bidden voor hen.

Bahattin Koçak

Voorzitter Platform B

Muzikale meditatie met Rumi in kerk

Muzikale meditatie met Rumi in kerk Oud-Waterschei

Op zaterdag 15 februari vonden meer dan zestig geïnteresseerden de weg naar de kerk van Oud-Waterschei. De Werkgroep Interlevensbeschouwelijke Dialoog Limburg had een gevarieerde avond in elkaar gestoken waarin de figuur van Rumi centraal stond. Rumi is een dichter en mysticus uit de 13de eeuw, geboren in Perzië en gestorven in Konya (nu Turkije).

Rumi is één van de belangrijkste figuren uit de Perzische dichtkunst en erg invloedrijk voor de latere soefi-mystiek. Hij is ook bekend onder de naam Mevlana. In Konya (Turkije) stichtte hij de Mevlevi orde (dansende derwisjen). Zelf een moslim, stond hij bekend om zijn interreligieuze houding en pleidooien voor verdraagzaamheid.
Onze voorzittter Bahattin Koçak stelde deze belangrijke figuur aan het publiek voor en plukte enkele fragmenten uit zijn werk. Tussendoor konden de aanwezigen luisteren naar het optreden van een saz-gezelschap onder leiding van Ismail Erdoĝdu. Voor en na de uiteenzettingen brachten Jef Houbrechts (klankschalen) en Koen Fossey (elektronische klanken + shamanic drums) verstillende meditatieve muziek.
Het publiek was heel divers van samenstelling en achtergrond, en daarom was de babbel bij de receptie achteraf erg leerrijk. Haast iedereen van de meer dan zestig aanwezigen bleef hangen aan de dranktafel, in dit wondermooie decor van de kerk van Oud-Waterschei.
(foto’s: Jo Ketsman)

Allah in Europa

‘Allah in Europa’. Dat was wat ons op een donderdagavond samenbracht met Jan Leyers, de maker van de gelijknamige documentaire over moslims in Europa. Tien jaar na ‘De weg naar Mekka’ verkende Jan Leyers de Islam in Europa.

Groeit er zoiets als en Europese versie van de islam? Is dat ook wat moslims zelf willen? En valt het alom heersende wantrouwen jegens de islam te overwinnen? Op zoek naar antwoorden trok Jan Leyers van Sarajevo naar Brussel. Hij ging met Bosnische moefti’s op bedevaart, maakte een moslimkamp in de Hongaarse poesta mee, werd wegwijs gemaakt in een Parijse banlieue en ging in Londen met de voorzitter van een shariaraad op pad. Jan Leyers luisterde naar traditionele gelovigen en nieuwe bekeerlingen, naar liberalen en fundamentalisten, naar de stem van de kenner en de stem van de straat. Met de oren van een seculiere westerling die op zijn zeventiende rotsvast geloofde dat de toekomst van Europa er één zou zijn zonder religie en vandaag verbaasd aanziet hoe het opperwezen terrein herovert.

‘Allah in Europa’ is het relaas van een tocht door een wereld die zich niet in cijfers of statistieken laat vatten. Een meeslepend avontuur dat ontroert en ontreddert, onthutst en hoop inboezemt.

Voor de leden van Platform B was vooral de focus op moslims in België het uitgangspunt. De diversiteit in de moslimgemeenschap, de verschillende opvattingen, de moeilijkheden om een moslim(a) te zijn in de Belgische samenleving en nog vele andere zaken… De eerste avond met Jan Leyers was te kort om alles te bespreken. Volgende afspraak met Jan in het voorjaar van 2020.