Platform B deelt kerstbollen uit

Ter gelegenheid van Kerstmis delen de vrijwilligers van Platform B dit jaar een kerstbol aan hun kerstvierende kennissen, vrienden en buren.  

In een aantal Limburgse gemeenten gaan de vrijwilligers rond met een boodschap van vrede en saamhorigheid. Het is de bedoeling om met een bescheiden kerstbol een plaatsje te vragen aan de kerstboom. Net zoals we allen deel uitmaken van dezelfde samenleving, delen we ook de vreugde van Kerstmis, het feest van het Licht.   

Samen met de symbolische kerstbol wordt er ook een kerstboodschap meegegeven. “De geboorte van Jezus Christus (vrede zij met Hem) en de positieve sfeer dat op een warme manier in vele kringen wordt beleefd, is een aanmoediging voor gelovigen om samen te komen en elkaar te steunen. De laatste jaren heeft de kerstperiode, net zoals bij de Ramadan voor de moslims, de stroming van toenadering versterkt.  

De beste manier om te vertellen wie je bent, is zijn wat je wilt vertellen. Ontmoeting tussen mensen van oprecht geloof en overtuiging is een essentiële taak voor mensen van goede wil”. 

De volledige tekst kan je onderaan lezen. 

Licht staat centraal in de vele godsdiensten, zo ook in de Islam. Moslims vieren geen Kerstmis zoals de Christenen maar voelen actief de sfeer van deze feest. Op het werk, op straat, op school, in de winkels… Het uitgangspunt van deze bescheiden activiteit is het feit dat er de afgelopen jaren veel toenadering is tijdens de Ramadanperiode, dus waarom ook niet tijdens Kerstmis?   

De leden van Platform B gaan huis aan huis met deze boodschap en een kerstbol om een bescheiden bijdrage te leveren aan een harmonische samenleving.  

Ook burgemeesters en schepenen van een aantal gemeenten krijgen een kerstbol, als burgervader van al hun inwoners.  

Platform B werd opgericht met de missie om de interculturele dialoog te bevorderen, het denken en de uitwisseling van meningen over de ondersteuning en bevordering van democratie en vrede te stimuleren alsook een gemeenschappelijk platform voor religie en    informatie-uitwisseling te bieden. 

Volledige kerstboodschap:

Boodschap ter gelegenheid van Kerstmis 

Het team van Platform B wenst u een zalig Kerstmis en een gezegend 2021! 

Beste,    

                                                        
Ter gelegenheid van het geboortefeest van Jezus Christus wensen we u een Zalig Kerstfeest

De geboorte van Jezus Christus (vrede zij met Hem) en de positieve sfeer dat op een warme manier in vele kringen wordt beleefd, is een aanmoediging voor gelovigen om samen te komen en elkaar te steunen. De laatste jaren heeft de kerstperiode, net zoals bij de Ramadan voor de moslims, de stroming van toenadering versterkt. 

Leren samen leven is een uitdaging en het beste middel is dialoog. Want dankzij dialoog kunnen we streven naar een vreedzame samenleving met respect voor elkaars verschillen. De hedendaagse wereld, geregeerd door een teugelloos wereldwijd kapitalisme, is in zware moeilijkheden. De kloof tussen rijken en armen blijft toenemen op een angstaanjagende manier en niemand in enige leidinggevende positie lijkt dit in te zien of erom bekommerd te zijn. Onze planeet sterft, door verontreiniging en massale ecologische schade door tientallen jaren van economische ontwikkeling. Er wordt meer en meer individualistisch en populistisch gedacht en gepraat. Terwijl er ook veel collectieve trauma’s zijn; oorlog, armoede, racisme, discriminatie… en vandaag corona! 

2020 is ongetwijfeld voor de hele mensheid een onwezenlijk vreemde periode.  

Niet alleen wij, maar het leven zelf, heel de wereld lijkt wel zijn adem in te houden. Gelovig of niet, we beseffen met zijn allen hoe er nieuwe ruimte ontstaat om de waarheid van het leven te zien, te erkennen. Maar tegelijkertijd beseffen we ook een sterk gevoel van geloof, van hoop, van liefde. 

Wie weet wordt deze ‘coronatijd’ een aanzet voor bijsturingen en hervormingen in onze wereld. Crisissen kunnen een moment van genade, van wending inhouden. Net zoals tijdens de Ramadan hopen we dat Kerstmis zorgt voor een blijvende bezinning in de hoofden, in de mentaliteit van mensen. Dat we elkaar leren ontmoeten, bejegenen en behoeden als kwetsbare tijdsgenoten. Enkel in het besef van kwetsbaarheid kan echt vertrouwen ontluiken. 

Het is ook een tijd waar we de nood aan elkaar maar ook de nood aan verbondenheid sterker voelen. 

Corona heeft ons laten beseffen dat de blootstelling van één persoon aan een virus de hele wereld kan beïnvloeden. 

Dat het leven van één persoon, ongeacht ras of religie, net zo kostbaar is als het leven van de hele mensheid en dus moet beschermd worden. 

Dat we moeten samenwerken voor het welzijn en de gezondheid van mensen over de grenzen heen. Zelfs al denken en geloven we niet hetzelfde, ook al hebben we niet dezelfde etniciteit; mensen aan de andere kant van de wereld maken ook deel uit van ons. 

Corona heeft ons laten beseffen dat de mensheid inderdaad één grote familie is. Niets in de wereld is onafhankelijk van elkaar. 

Dat menselijke waarden belangrijker zijn dan economische belangen. Dat het investeren in de gemeenschappelijke toekomst van de mensheid belangrijker is dan vele andere zaken. 

Eén virus laat ons inzien dat liefde en verbondenheid de grootste kracht is om mensen te laten leven.  

Dit is wat ons heeft aangespoord voor deze toenadering. 

Onze jongeren gaan langs de rusthuizen en laten de ouderen voelen dat ze niet alleen zijn. Velen laten brieven achter bij hun buren om hen vrijwillig te helpen met allerlei zaken. Het is misschien een aanmoediging voor ons allen, gelovig of niet, om samen te komen en elkaar te steunen. 

Misschien kunnen we op deze manier liefde laten heersen tegenover egoïsme en onverschilligheid. 

Een nieuw maatschappelijk bewustzijn, een nieuwe geboorte van hoop en een bewustwording van het ethische in ieder van ons ontstaat. 

Onze wonden maar ook vreugdes brengen ons dichter bij elkaar. Net zoals ook met Kerstmis. 

Erkenning langs beide kanten, op zijn minst een empathische houding aannemen, betrokken zijn en positieve nieuwsgierigheid tonen kan helpen in de intermenselijke relaties. 

De beste manier om te vertellen wie je bent, is zijn wat je wilt vertellen. Ontmoeting tussen mensen van oprecht geloof en overtuiging is een essentiële taak voor mensen van goede wil. Vredestichting is een weerspiegeling van het karakter van God/Allah. 

Met deze brief wensen wij u een gezegend feest. 

    

Het bestuur van Platform B