‘Op zoek naar verbinding’

Moslims aanwezig zijn op een zondagsdienst? Klinkt een beetje raar maar toch is het waar.

Op zondag 24 oktober 2021 bracht een groepje (moslim)vrijwilligers en leden van Platform B  een bezoekje aan de Protestantse Kerk in Hasselt. Deze speciale viering was een dialoog- en ontmoetingsviering. ‘Op zoek naar verbinding’ was de rode draad in heel het gebeuren.

Met zijn allen hebben we op een bescheiden manier ons steentje proberen bij te dragen. Met woorden, met hapjes, met een korte Sema demonstratie. De viering werd geleid door dominee Lianne de Oude. Met hartverwarmende woorden werd de groep verwelkomd. Tijdens de viering werd er ook door de aanwezige moslims een woordje uitleg gedaan en een dankwoordje voor de ontvangst.

Op het einde van de viering was er nog een korte Sema demonstratie. Een professionele semazen/derwisj danste in de kerk de sema voor de aanwezigen. Voorafgaand was er nog een korte uitleg over de Sema.

Zoals Rumi, de eerste uitvoerder van de Sema het ook zegt:

‘We zijn allemaal verbonden. Mensen zijn net als eilanden in de oceaan. Aan de oppervlakte gescheiden maar in de diepte verbonden.’