Vrolijk Pasen!

Ter gelegenheid van Pasen hebben we met onze leden en vrijwilligers een 400-tal doosjes met paaseieren geschonken aan onze vrienden, buren en kennissen. Samen met de eitjes was ook volgend boodschap toegevoegd in de doosjes: 

“De mensheid is nog maar eens in het afgelopen jaar zwaar gewond geraakt door een nog steeds aanslepende pandemie. In deze periode van Covid-19, waar hoop en wanhoop elkaar kruisen, herinnert Pasen ons aan het opnieuw bloeien van de hoop, de lente na de winter en vooral, de “wederopstanding”. De boodschap van Pasen is erkenning van het leed en een vastberaden hoop op een nieuw begin dat er uiteindelijk ook komt. Pasen gaat erover hoe wij die positieve boodschap van licht en liefde ten uitvoer brengen in deze tijd. Het verhaal van Jezus (vrede zij met Hem) kan ons inspireren om juist nu op te staan tegen onrecht en er voor elkaar te zijn.”. 

Vol biddend vertrouwen wensen wij jullie een gezegend Paasfeest!  

Vrolijk Pasen! 

Platform B  

Voor een openhartig samenleven