Platform B en Fedactio Limburg organiseren opnieuw een kleurrijke iftar

Leden van verschillende levensbeschouwingen, vertegenwoordigers van politieke partijen, burgemeesters en schepenen, diverse namen uit de sport- en kunstwereld, ondernemers en gasten uit het socio-culturele middenveld kwamen samen tijdens de iftar georganiseerd door de Limburgse vertegenwoordiging van de Federatie van Actieve Verenigingen (Fedactio) en Platform B.

Ook minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, voormalig voorzitter van de christen-democratische partij en nieuwe termijn EP-parlementskandidaat Wouter Beke, volksvertegenwoordigers Steven Coenegrachts en Ludwig Vandenhove behoorden tot de namen die de iftar bijwoonden.

De gastpreker dit jaar was Ben Lambrechts, algemeen directeur van het PXL College. In zijn toespraak vertelde Lambrechts over hun succes als school en het belang dat zij hechten aan diversiteit.

Ook de Nederlandse stand-up- en cabaretier Jan Jaap van der Wal stond op het podium van de Limburgse iftar. Van der Wal nam de Belgische politiek op de korrel, waarbij hij de komende verkiezingen als thema gebruikte.

Een andere artiest die het podium betrad was Imaneul Boie. Boie, een zandkunstenaar, benadrukte in zijn tekeningen met zand het belang van vrede en samenleven.

Platform B-president Bahattin Koçak, die de openingstoespraak van het programma hield, legde kort het volgende uit:

“Platform B en Fedactio zijn organisaties die saamhorigheid belichamen en bevorderen. Wij zijn voorstanders van vrede, tolerantie en dialoog. Beide verenigingen hebben een sterke visie op het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen zoals onderwijs, ondernemerschap, sociale kwesties en het bouwen van bruggen tussen gemeenschappen. Onze missie is het versterken en erkennen van de positieve rol van moslims in de Belgische samenleving. Tolerantie, dialoog en samenleven zijn niet seizoensgebonden en mogen niet enkel op het juiste moment uit de kast worden gehaald. Dit is geen kleding die je twee keer per jaar kunt dragen. Dit zijn acties en moeten altijd in actie worden gebracht. Fedactio en Platform B zijn organisaties die diversiteit vieren en omarmen.

We brengen mensen met verschillende achtergronden, overtuigingen, industrieën en leeftijden samen. Kijk eens om je heen. In deze zaal zie je de diversiteit. We hebben hier politici, ondernemers, NGO’s, kunstenaars, de culturele wereld, het maatschappelijk middenveld, jongeren en werknemers. We hebben hier mensen met verschillende ideeën, interesses, talenten en passies. Maar we hebben hier ook mensen die verenigd zijn in hun waarden, idealen, dromen en inspiraties.”

Koçak ging in zijn toespraak in op het belang van de democratie en zei: ‘De democratie staat onder druk als gevolg van toenemend populisme, geopolitieke spanningen, desinformatie en polarisatie. We moeten onze democratie beschermen, verdedigen en versterken. We moeten onze stem laten horen, onze mening uiten en onze keuzes maken. “We moeten deelnemen aan de verkiezingen van 2024 en ons steentje bijdragen aan het bepalen van de toekomst van ons land, ons continent en onze wereld”.

Bahattin Koçak legt uit dat iftar een van de belangrijkste en heiligste rituelen van de islamitische traditie is. ‘Vasten is een tijd van gebed, bezinning en dankzegging. Het is ook een tijd voor eenheid, solidariteit en vriendschap. Het is tijd om onze banden met onze familie, buren, gemeenschap en vrienden te versterken. De essentie van Iftar en Ramadan is saamhorigheid. Het is het gevoel dat we niet alleen zijn, dat we elkaar steunen, dat we elkaar respecteren, dat we elkaar waarderen. Het is het gevoel dat we deel uitmaken van een groter geheel, dat we een gemeenschappelijk doel hebben, dat we een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid hebben. “Het is het gevoel dat we een familie zijn, een familie van de mensheid”, zei hij.

Koçak voltooide zijn toespraak met een boodschap: ‘Ik zou graag een boodschap met jullie willen delen die ik heb geleerd van mensen die hebben deelgenomen aan veel evenementen van Platform B en Fedactio. Ik hoop dat u dit bericht met anderen wilt delen. Mijn boodschap is als volgt:

“Samen zijn we sterker. We zijn beter samen. Samen zijn we mooier.”

Sommige deelnemers uitten hun gevoelens als volgt:

‘Ik heb zelf veel iftardiners bijgewoond en ik kan zeggen dat ze altijd een diepe indruk op mij achterlaten. Ik ervaar de warmte, gastvrijheid, vrijgevigheid en vreugde van mijn moslimvrienden. Ik zie hier de diversiteit, rijkdom, schoonheid en wijsheid van de islamitische cultuur.’

‘Ik ben dankbaar voor al deze ervaringen omdat ze mij hebben verrijkt, verlicht en geïnspireerd. Ze hebben mij geleerd dat we meer gemeen hebben dan we denken, dat we meer kunnen bereiken dan we verwachten, en dat we meer kunnen bijdragen dan we denken’.

 

Rik Torfs over zijn boek ‘Tijdgeest’

Donderdag 7 maart was Rik Torfs te gast in de MuzeCafé in Heusden-Zolder. Op uitnodiging van Platform B kwam hij zijn boek ‘Tijdgeest’ voorstellen.

‘Dat is toch niet meer van deze tijd!’ We horen het vaak. Maar wat betekent het nu precies? Hoe kunnen we de tijd waarin we leven beter begrijpen?

In Tijdgeest beschrijft Rik Torfs de speerpunten, vooroordelen en taboes van ons hedendaagse levensgevoel. Hij bestudeert hoe ze doordringen in alle grote thema’s van het moderne leven, zoals de vrijheid van meningsuiting en haar grenzen, de nieuwe invulling van de zeven hoofdzonden, het geloof in de wetenschap, de angst voor het ongrijpbare en de kracht van het slachtofferschap.

In een ideale setting voor een boekvoorstelling vertelde Rik Torfs zijn visie over hoe om te gaan met de huidige tijdgeest. Uiteraard met een tikkeltje humor. Na de uiteenzetting kregen de aanwezigen de gelegenheid om extra vragen te stellen.

 

Wereldgebedsdag 2024: Aarde en klimaat

Ieder jaar wordt op de eerste vrijdag van maart wereldwijd een Wereldgebedsdag georganiseerd. Zo ook in Hasselt. Al vele jaren nemen de leden en vrijwilligers van Platform B actief deel aan deze activiteit en laten een stem horen vanuit de Islam.

Dit jaar was Aarde en klimaat het thema van de wereldgebedsdag. Verschillende vertegenwoordigers van een tiental religies en levensbeschouwingen lazen een tekst vanuit hun eigen inpiratiebronnen.

Na het lezen van de teksten was er nog tijd voor een babbel en een knabbel tussen de aanwezigen.

De bijdrage van Platform B kan u hieronder lezen:

ISLAM

We leven in een tijdperk waarin de aarde geconfronteerd wordt met ernstige ecologische uitdagingen. Klimaatverandering bedreigt onze ecosystemen, biodiversiteit en de stabiliteit van onze planeet. Als samenleving staan we voor de taak om duurzame oplossingen te vinden, en het is van vitaal belang om alle culturele en religieuze perspectieven hierbij te betrekken, waaronder ook de islam.

De islam heeft diepe wortels in de waardering voor de schepping van Allah. De Koran leert ons dat de natuur een teken van God is, en het is onze verantwoordelijkheid om als rentmeesters van de aarde te fungeren. In Surah Al-Baqarah wordt ons verteld: “En het is Hij Die alles heeft geschapen op aarde voor u, en vervolgens wendde Hij Zich tot de hemel en maakte die tot zeven hemelen. En Hij is Alwetend over alle dingen” (2:29). Dit herinnert ons eraan dat de natuur een geschenk is dat we moeten koesteren en beschermen.

Een centraal concept in de islam is rentmeesterschap, ook wel bekend als Khalifah. Dit houdt in dat de mensheid verantwoordelijk is voor het behoud en de zorg voor de aarde. Het is onze plicht om de natuurlijke hulpbronnen op een duurzame manier te beheren en de harmonie van het ecosysteem te bewaren.

Helaas zien we in de praktijk dat menselijke activiteiten, zoals ontbossing, overmatig gebruik van natuurlijke hulpbronnen en vervuiling, de balans van de natuur verstoren. Het is tijd dat we deze problemen serieus nemen en ons laten leiden door de ethische principes die onze religies ons leren.

Islam moedigt aan tot matiging en evenwicht in alle aspecten van het leven. Dit geldt ook voor ons gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Het verminderen van ons ecologische voetafdruk, het bevorderen van hernieuwbare energie en het respecteren van de biodiversiteit zijn belangrijke stappen.

Een ander belangrijk aspect van de islam dat relevant is voor ons onderwerp is gerechtigheid. Ecologische rechtvaardigheid houdt in dat we de lasten en de voordelen van milieubescherming eerlijk verdelen, zowel binnen samenlevingen als tussen verschillende landen. Het is een oproep tot solidariteit en samenwerking op mondiale schaal.

Laten we ook streven naar samenwerking tussen verschillende geloofsgemeenschappen, want het beschermen van onze planeet is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid die ons allen verbindt.

Gebed

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

O Allah, U hebt de hemelen en de aarde geschapen met wijsheid en grootheid, en U heeft de mensheid als rentmeesters op aarde aangesteld. Wij vragen U, O Allah, bij Uw mooie Namen en verheven eigenschappen, om ons te helpen bij het behoud van het milieu en de aarde.

O Allah, maak ons tot degenen die op aarde handelen met rechtvaardigheid en eerlijkheid, en die de gunsten die U ons hebt geschonken gebruiken met dankbaarheid en matiging.

O Allah, wij zoeken toevlucht bij U tegen de corruptie en erosie die zich op aarde heeft verspreid, en wij vragen U, O Heer der werelden, om deze aarde stabiel en veilig te maken voor al Uw schepselen.

O Allah, maak ons tot hoeders van het milieu en verdedigers van de zwakke wezens, en schenk ons verstand en wijsheid, zodat we Uw hulpbronnen op een duurzame en verantwoorde manier kunnen gebruiken.

O Allah, U bent almachtig over alles, en wij vragen U, O Allah, om onze gemeenschap en alle landen en volkeren van de wereld te beschermen tegen de gevolgen van vervuiling en klimaatverandering.

Amen.

“De wereld is mooi en groen en Allah heeft u tot opzichters over haar gemaakt.” zegt de profeet Mohammed (vrede zij met Hem).

Laten we onze rol als opzichters van de aarde serieus nemen en handelen met liefde, zorg en respect voor de schepping van Allah.

 

Blijk van waardering: ‘Een kaart van hoop’

Aan het einde van de kersttijd schenkt IJD zeven grote versies van de Kaarten van Hoop aan zeven mensen die in 2023 iets voor jongeren betekenden.

Aan het begin van de advent lanceerden IJD Jongerenpastoraal Vlaanderen en Katholiek Onderwijs Vlaanderen zeven Kaarten van Hoop. Tientallen scholen en jongerengroepen gingen in op de uitnodiging om bemoedigende, dankbare en verbindende kaarten te schrijven aan bekenden of onbekenden.

Ook onze voorzitter Bahattin Koçak kreeg voor zijn opiniestuk in De Morgen ‘Waarom ik als moslim in de kerstvreugde deel’ (https://www.platformb.be/category/artikel/) een ‘Kaart van hoop’, uit handen van Sofi van Ussel, de directeur van IJD Jongerenpastoraal. Een blijk van waardering voor zijn bijdrage aan de interreligieuze dialoog.

“Verschil is niet lastig. Waar jij en ik durven verschillen, begint iets nieuws. Bedankt omdat jij zo anders durft kijken, spreken en schrijven, omdat je de polarisatie het nakijken geeft en altijd naar verbinding zoekt”, staat er op deze grote kaart; wat ook de missie is van Platform B.

Internetgazet Beringen:

Een zichtbaar ontroerde Bahattin Koçak kreeg deze avond uit de handen van directeur IJD Jongerenpastoraal Sofi Van Usseleen ‘kaart van hoop’. Bij het begin van de advent nodigde IJD Jongerenpastoraal Vlaanderen jongeren uit om ‘kaarten van hoop’ te schrijven met een dankbare, bemoedigende, uitnodigende of verbindende boodschap. Zowat dertigduizend kaarten werden gratis bezorgd aan scholen, jongerengroepen en catechesewerkingen. Aan het eind van de kersttijd, bij het begin van het nieuwe jaar, schrijft de organisatie de zeven laatste kaarten aan zeven bekende en minder bekende mensen. Zo kreeg Bahattin de kaart voor zijn opiniestuk in De Morgen op de vooravond van Kerstmis.
“Verschil is niet lastig. Waar jij en ik durven verschillen, begint iets nieuws. Bedankt omdat jij zo anders durft kijken, spreken en schrijven omdat je de polarisatie het nakijken geeft en altijd opnieuw naar verbinding zoekt!’, staat op de kaart van de jongeren aan Bahattin te lezen.
Andere kaarten zijn er onder andere nog voor aartsbisschop Luc Terlinden, zangeres Selah Sue, aan klimaat jongere Simon Sterck en aan de ouderen van WZC De Karmelin Waregem die jongeren verwelkomden voor een zendingsviering bij het vertrek naar de Wereldjongerendagen. De laatste kaart gaat volgende week naar koning Filip.
Sofi Van Ussel: “De koning ontving niet alleen een delegatie WJD-jongeren op het paleis, hij vermeldde de Wereldjongerendagen ook in zijn kerstboodschap”.

https://www.internetgazet.be/beringen/een-kaart-van-hoop-voor-bahattin-kocak.aspx

Op de website van Kerknet staat het volgende:

Een vierde kaart, Van een andere planeet, werd afgeleverd bij Bahattin Koçak, leraar islamitische godsdienst en initiatiefnemer van Platform B, “een organisatie die in België elke dag meer en meer contacten legt met vertegenwoordigers van andere levensbeschouwingen, culturen en gemeenschappen”. In een opiniestuk in december vertelde Koçak waarom hij als moslim graag Kerstmis meeviert.

„Verschil is niet lastig. Waar jij en ik durven verschillen, begint iets nieuws. Bedankt omdat jij zo anders durft kijken, spreken en schrijven, omdat je de polarisatie het nakijken geeft en altijd naar verbinding zoekt”, schreven we hem.

https://www.kerknet.be/ijd/artikel/zeven-zalig-grote-kaarten?microsite=109

24 verschillende kerstvieringen op 24 uur tijd

Ook dit jaar hebben leden en vrijwilligers van Platform B deelgenomen aan verschillende
kerstvieringen in Limburg.
Tijdens de warme en vriendschappelijke ontmoetingen werd de boodschap van vrede en eenheid,
voorgelezen tijdens de vieringen.
De vrijwilligers woonden in 24 uur tijd 24 verschillende diensten bij en brachten zo de boodschap van
vrede over aan een breed publiek.
In de boodschap die dit jaar werd volgend boodschap voorgelezen:

Boodschap ter gelegenheid van Kerstmis 2023

Ter gelegenheid van het geboortefeest van Jezus Christus, vrede zij met Hem,
wensen we u een Zalig Kerstfeest.

“We kunnen alles wat we hebben ontvangen, vermenigvuldigen en het
leven tot een offer van liefde voor anderen maken” en “De grootste zorg
die je voor anderen kunt tonen, is liefde zonder oordeel”.  
Met deze spirituele zinnen vanuit het Christendom en de Islam wensen
wij U een Zalig Kerstfeest.
In onze diverse samenleving komen verschillende geloofstradities
samen en vormen een kleurrijk weefsel van overtuigingen. Als moslim
staan we voor de uitdaging om het islamitisch geloof te verzoenen met
het vieren van Kerstmis, een feest dat in de eerste plaats wordt
geassocieerd met het christendom. Onze persoonlijke reflectie onthult
echter dat dit niet alleen mogelijk is, maar ook verrijkend voor zowel
onze spirituele reis als voor de bredere interreligieuze dialoog.
Bij het erkennen van de unieke bijdragen van elke cultuur en religie
ontstaat er een dynamische synergie waarin verschillen worden omarmd
als bronnen van inspiratie en groei.
Wanneer we onze verschillen omarmen, ontstaat er een prachtige
symfonie van diversiteit, waarin elke cultuur en religie een unieke noot
toevoegt.
Religies, die vaak de kern vormen van individuele en
gemeenschappelijke identiteiten, kunnen dienen als bindmiddelen in
plaats van verdeeldheid te zaaien. Over de hele wereld delen

verschillende geloofsovertuigingen kernwaarden zoals mededogen,
gerechtigheid en naastenliefde.
Alleen al omwille van deze redenen willen en zullen wij god niet
vergeten!
Zowel de christelijke als de islamitische geest is er één van mededogen,
van verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Ze kan niet onverschillig
staan ten opzichte van lijden, dwaling en onwaarheid. Net om die reden
moet een oprechte spiritualiteit diep begaan zijn met alle risico’s en
problemen die meespelen met gewoon al het bestaan van vooroordelen.
Religies mogen dan verschillende wegen naar het goddelijke bieden,
maar in het hart van elke religie ligt een oproep tot liefde, compassie en
vrede. Een wereld van harmonie ontstaat wanneer we niet alleen kijken
naar wat ons onderscheidt, maar vooral naar wat ons verenigt. In die
eenheid schuilt de kracht van verandering.
In de kern zijn we allemaal mens. Laten we de verbinding tussen onze
harten vinden en de muren afbreken die ons verdelen. Want de kracht
van een samenleving ligt in de kwaliteit van haar verbindingen.

Ter gelegenheid van het geboortefeest van Jezus Christus, vrede zij met
Hem, wensen we u een Zalig en gezegend Kerstfeest. We wensen u het
allerbeste maar vooral de wedergeboorte van de menselijkheid.

Waarom ik als moslim graag in de kerstvreugde deel

OPINIESTUK VAN ONZE VOORZITTER* IN DE MORGEN- 22 december 2023

(*) Bahattin Koçak, islamleraar in Heusden-Zolder, wil de kerstperiode aangrijpen
als een gelegenheid om bruggen te bouwen tussen geloofsgemeenschappen.

‘Meester, je zegt dat Jezus belangrijk is in de islam. Mogen wij dan zijn
geboortedag ook vieren?’, vragen mijn snuggere leerlingen weleens. Kerstmis is
een tijd waar vooral veel jonge moslims toch wel wat vragen stellen over hun
geloof en de sfeer van kerst.
In onze diverse samenleving vormen verschillende geloofstradities een kleurrijk
weefsel van overtuigingen. Als moslim sta ik voor de uitdaging om mijn geloof
te verzoenen met het vieren van Kerstmis, een feest dat in de eerste plaats wordt
geassocieerd met het christendom. Mijn persoonlijke reflectie onthult dat dit niet
alleen mogelijk is, maar ook verrijkend voor zowel mijn spirituele reis als voor
de bredere interreligieuze dialoog.

Binnen de islam bestaat een spectrum van opvattingen, en de vraag of moslims
Kerstmis zouden moeten vieren, heeft geleid tot diverse standpunten. Sommigen
zien het als een culturele viering, terwijl anderen het beschouwen als een
potentiële bron van theologisch conflict. Toch wil ik benadrukken dat de
islamitische leer Jezus erkent als een gerespecteerde profeet, wat de basis kan
vormen voor een brug tussen onze geloofstradities.

Neem nu de viering van Kerstmis door moslims in verschillende delen van de
wereld. In Istanbul zijn de stadscentra al weken versierd met kerstdecoratie, in
Iran, Pakistan, Indonesië, zelfs in Egypte – landen met een moslimmeerderheid
– worden kerstvieringen uitbundig omarmd. Voor alle duidelijkheid, het zijn
geen religieuze vieringen maar eerder een culturele uiting van de kerstsfeer.
Zelfs in Turkije roept de Kerstman al jaren schuddebuikend ‘ho ho ho’.

Zelfs als sommige moslims Kerstmis niet ‘religieus vieren’, zullen ze
hoogstwaarschijnlijk toch de Belgische, Duitse, Nederlandse kerstmarkten

bezoeken, gebruik maken van de openluchtijsbanen en genieten van de lekkere
warme hapjes en drankjes.

Helaas wordt soms de antimoslimretoriek verbonden met de war on
Christmas, wat resulteert in onterechte stereotypen. Desondanks zijn er
inspirerende voorbeelden van moslims die actief bijdragen aan kerstvieringen,
zoals het gezamenlijk zingen van kerstliederen en deelnemen aan caritatieve
initiatieven tijdens het feestseizoen.

Denk aan de stadsbesturen die beslissen om kerstmarkt voortaan wintermarkt te
noemen, omdat volgens hen ‘moslims zich anders niet thuis voelen’. Wat voor
mij niet hoeft!

In Limburg organiseren moslimjongeren dit jaar een interreligieus kerstdiner
met de financiële steun van moslimondernemers. Ook in Limburg bezoeken
leden vantientallen kerstvieringen op
kerstavond en -dag met een vredesboodschap.

Mijn eigen ervaring als moslim heeft mij geleerd dat Kerstmis een tijd van
geluk, warmte en eenheid kan zijn. Vele moslimvrienden delen in deze vreugde
en ondersteunen lokale gemeenschappen tijdens deze feestelijke periode.

In plaats van de nadruk te leggen op de potentiële verdeeldheid, kunnen we beter
deze periode van het jaar aangrijpen als een gelegenheid om bruggen te bouwen
tussen geloofsgemeenschappen. Het vieren van Kerstmis als moslim is niet
alleen een uiting van respect voor andere geloofstradities, maar ook een krachtig
gebaar om gezamenlijke waarden te omarmen en te streven naar vrede en begrip
in onze diverse wereld.

Fijne kerstdagen voor eenieder die het viert!

Kerst ‘vieren’ als moslim?

Kerstmis is vaak een rare periode voor moslims. Niet omwille van de inhoud en de boodschap maar eerder het ‘dilemma’ van ‘Jezus eren, ja of neen?’. ‘Meester, je zegt dat Jezus een heel belangrijke persoon is in de Islam. Mogen wij dan zijn geboortedag ook vieren?’ vragen mijn snuggere leerlingen weleens.
Moslims die een kerstfeest organiseren? Klinkt waarschijnlijk heel raar. Maar wij hebben dat gisteren gedaan. Met 200 gasten zaten we gezellig aan tafel in De Kardijk. In onze diverse samenleving komen verschillende geloofstradities samen en vormen een kleurrijk weefsel van overtuigingen. Als moslim staan we voor de uitdaging om het islamitisch geloof te verzoenen met het vieren (let op de woordspeling) van Kerstmis, een feest dat in de eerste plaats wordt geassocieerd met het christendom.
Zelfs als sommige moslims Kerstmis niet ‘religieus vieren’ (nogmaals, let op de woordspeling), zullen ze hoogstwaarschijnlijk toch de Belgische, Duitse, Nederlandse kerstmarkten bezoeken, gebruik maken van de openluchtijsbanen en genieten van de lekkere warme hapjes en drankjes.
De geboorte van Jezus Christus (vrede zij met Hem) en de positieve sfeer dat op een warme manier in vele kringen wordt beleefd, is een aanmoediging voor vele mensen, gelovig of niet, om samen te komen en elkaar te steunen. De laatste jaren heeft de kerstperiode, net zoals bij de Ramadan voor de moslims, de stroming van toenadering versterkt.
Mijn eigen ervaring als moslim heeft mij geleerd dat Kerstmis een tijd van geluk, warmte en eenheid kan zijn. Vele moslimvrienden delen deze gedachte en delen in de vreugde en ondersteunen lokale gemeenschappen tijdens deze feestelijke periode.
Calvin Coolidge verwoordde het ooit zo: ‘Kerstmis is geen tijd of seizoen, maar een gemoedstoestand. Het koesteren van vrede en goede wil, het overvloedig zijn in barmhartigheid, betekent de echte kerstsfeer ervaren.”
Laten wij dit dan ook samen ervaren.

Dank aan Hans Put en Lambert Reynders voor de foto’s alsook het verslag op VRTNWS en Internetgazet Beringen. Klik en lees verder het verslag op https://www.vrt.be/…/2023/12/20/intercultureel-kerstfeest/
en https://www.internetgazet.be/ber…/leerlingenraad-vibo.aspx

Dank aan Lambert Reynders en Hans Put voor de foto’s en het verlag op VRTNWS, Internetgazet Beringen en Facebook.

VRTNWS

Limburgse moslims organiseren kerstdiner voor alle geloofsovertuigingen in Beringen: “Vrede tussen culturen is belangrijker dan ooit”

In Beverlo (Beringen) hebben Limburgse moslims gisteren een groot kerstdiner georganiseerd voor mensen met heel verschillende achtergronden en geloofsovertuigingen. “Een kerstfeest is een mooie gelegenheid om mensen samen te brengen”, zegt Bahattin Kocak van Platform B, dat het evenement organiseerde.

“Of je nu moslim, christen, of ongelovig bent, iedereen kon op ons kerstfeest de kerstsfeer opsnuiven”, zegt Kocak. “Dat is belangrijk, want samenhorigheid is in tijden van oorlog actueler dan ooit. De mensen die aanwezig waren, toonden hun wil om aan vrede te werken. We kunnen met zo’n kerstdiner de wereld niet redden, maar alle beetjes helpen. ” De avond werd georganiseerd door Platform B, een organisatie die contacten wil leggen tussen mensen met verschillende levensbeschouwingen, uit verschillende culturen en van verschillende gemeenschappen. Platform B wil het mogelijk maken dat mensen, ongeacht hun overtuiging, ras of cultuur, met elkaar in contact komen, elkaar beter leren kennen en wederzijds respect tonen.

Mengelmoes

De aanwezigen genoten van een avond vol muziek, eten en gezelligheid. “En alles heeft een symbolische betekenis”, zegt Kocak. “We zongen Arabische, Vlaamse en Turkse liederen én ook het eten is een echte mengelmoes: er is kip met kroketjes, maar er is ook rijst. Ook in België leven we in een mengelmoes. Moslims wonen al decennialang in België en het is meer dan tijd dat we samenkomen.”

“Ik denk dat de meeste mensen vrede willen tussen religies en culturen”, zegt Kocak. “Haatdragende mensen zijn in de minderheid. Kijk maar naar alle jonge moslims die hier vandaag aanwezig zijn om kerst te vieren met hun medemens, los van hun achtergrond. Dat toont toch aan dat we de handen in elkaar slaan om aan vrede te werken.”

Internetgazet Beringen

In De Kardijk in Beverlo werd vanavond op een bijzondere manier Kerstmis gevierd. Het waren moslims van Platform B uit Beringen en Fedactio die een kerstfeest organiseerden voor mensen van allerlei strekkingen. De bedoeling was om in de sfeer van Kerstmis mensen met verschillende achtergronden, moslims, christenen, vrijzinnigen, Beringenaren maar ook anderen in de ruime omgeving, samen te brengen rond een kerstdiner. En het werd een meer dan geslaagde avond met alleen maar positieve reacties. De sfeer van Kerstmis is immers een boodschap van vrede, een boodschap die meer dan nodig is in deze wereld.
“Het is een uniek evenement vanavond, iedereen geniet wel van de kerstsfeer, zowel moslims als christenen, elk op hun eigen manier. Het idee is de intermenselijke dialoog die we willen benadrukken. Een kerstfeest is een mooie gelegenheid om mensen samen te brengen. De nood aan vrede is hoog, de mensen die hier zijn hebben de wil om aan vrede te werken”, zegt Bahattin Koçak van Platform B.
Ook deken Thieu Plessers was aanwezig en hij was onder de indruk van deze verbindende avond. “Deze interreligieuze dialoog is belangrijk, laten we de handen in elkaar slaan want het gaat immers over de vrede. Het vredeslicht dat uit Palestina is aangekomen, onderstreept het belang van vrede. Ik ben blij dat wij allemaal samen de boodschap van vrede brengen, de vrede missen we”.
De avond werd muzikaal opgeluisterd door het Beringse koor Feel Good, Grup Yanki en een kinderkoortje. De avond werd verrassend afgesloten door een samenzang van moslims en christenen.

Kerstmis 2022

Niet de strijd van het verleden, maar de hoop voor de toekomst moet vooraan staan in onze gedachten.

Dit jaar hebben we alweer met een honderdtal vrijwilligers van Platform B deelgenomen aan de vele kerstvieringen in Limburg. Verdeeld in kleine groepjes hebben we op kerstavond, kerstnacht en de eerste kerstdag in totaal 30 plaatsen bezocht.

Beringen, Bree, Opitter, Bocholt, Diepenbeek, Lommel Kerkhoven, Sint-Truiden, Heusden, Hasselt, Genk, Winterslag, Waterschei, Zwartberg, Bilzen, Zonhoven,… Dit jaar zelfs ook in Diest!

Telkens weer was er een warm onthaal. Op vele plaatsen mochten onze vrijwilligers de boodschap van vrede en saamhorigheid, geschreven door het team van Platform B; voorlezen tijdens of na de mis.

Over het algemeen waren alle bezoeken positief. We voelden en hoorden dit in de boodschappen die tijdens en na de viering werden gegeven. Ook de kerkgemeenschap sprak haar tevredenheid uit in de korte gesprekken die ze na het programma met onze vrienden hadden. Het applaus van onze vrienden na de voorgelezen teksten was daar ook een indicatie van.

Naast een woordje van vrede en de lekkernijen in sommige kerken, hebben we dit jaar ook kaarsjes uitgedeeld als symbool van het delen van het licht.

De woorden van de deken in Eigenbilzen nemen we mee als ‘huistaak’ om ons verder in te zetten voor de dialoog!

‘Ik ben ondertussen al 65 en voor het eerst komen er moslims ons feliciteren met Kerstmis’!

Shame on me…!

Hieronder kan je de volledige boodschap lezen van Platform B dat is overhandigd/voorgelezen tijdens de kerstvieringen:

Geachte

Samenleven is een kunst en wij zijn de kunstenaars!

In een tijd waarin relaties onder druk staan, gemeenschappen afbrokkelen en gezamenlijkheid niet meer vanzelfsprekend is, is het een meer dan ooit gevraagde kunst, de kwaliteit van onze relaties aandacht te geven, te onderhouden en te verdiepen.

Net zoals tijdens andere heilige dagen en nachten creëert de Kerstperiode een ruimte waar we deze kunst kunnen beoefenen. Daarin zijn we allemaal leraren en leerlingen tegelijk. We hebben leerruimtes nodig, waarin we samen komen, telkens weer, om in gemeenschap met elkaar ons relatiebewustzijn uit te bouwen. Net zoals vandaag!

Samen willen leven is ook verbinding zoeken. Verbinding is het scheppen van een band tussen mensen. Ontmoeten in plaats van mijden, verbinden in plaats van scheiden, vriendschap in plaats van angst. Dat is de sfeer van deze heilige dagen.

Ontmoeten is een sterke manier van verbinding.

‘Ontmoeting tussen mensen van oprecht geloof en overtuiging is een essentiële taak voor mensen van goede wil’ schrijft Fethullah Gülen. Deze inspiratiebron voor vele moslims gelooft er sterk in dat het bevorderen van de dialoog, en de toenadering tussen de verschillende gemeenschappen, een belangrijke aanleiding kan zijn voor het installeren van vrede en verdraagzaamheid.

In De schreeuw om de vrede, schrijft Paus Franciscus het volgende: “Wij gelovigen moeten ons op alle mogelijke manieren inzetten voor vrede. Het is onze plicht om harten te ontwapenen en op te roepen tot verzoening tussen volkeren. Religies zijn en zouden een grote bron van en voor vrede moeten zijn”.

Er zijn bepaalde hulpbronnen die wij gemeenschappelijk hebben, zoals de lucht die we inademen en het water dat we drinken. Doordat deze bronnen zo wijdverbreid beschikbaar zijn,  maken ze alles wat we doen mogelijk. Geloof is zo een bron. Net zoals zuivere lucht ademhaling mogelijk maakt, maakt geloof en geloofspraktijk, in bredere zin, het samenleven ook mogelijk en mooi. Zowel het Christendom als de Islam beschikken over genoeg (soms nog onontgonnen) bronnen om een sterke brug naar elkaar toe te bouwen.

Niet de strijd van het verleden, maar de hoop voor de toekomst moet vooraan staan in onze gedachten.

Ieder mens, iedere gelovige kan het verschil maken. Hoe wij praten, denken en schrijven over elkaar én over de andere kan een verschil maken. Ouders met hun kinderen, een leraar voor de klas, een bakker met zijn klanten, …

Christenen doen dat met frisheid vanuit het Evangelie, de Islam vraagt hetzelfde maar dan vanuit de Koran.

‘O mensheid, Wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw en wij hebben jullie tot volken en stammen gemaakt opdat jullie elkaar leren kennen’ zegt Allah in de Koran.

Moge ons gebed en onze smeekbeden voor elkaar de band tussen onze gemeenschappen versterken. Laten we dit gemeenschappelijk gebed dan ook aangrijpen als kans om naar elkaar te luisteren en elkaar te ontmoeten.

Wij bidden voor elkaar in deze gezegende periode.

Ter gelegenheid van het geboortefeest van Jezus Christus, vrede zij met Hem, wensen we u een Zalig en gezegend Kerstfeest. We wensen u het allerbeste maar vooral de wedergeboorte van de menselijkheid.

Boekvoorstelling: De Rest Van Ons Leven

‘DE REST VAN ONS LEVEN; een breed, warm verhaal over opgroeien in een wankele wereld, over familiebanden, migratie en de veerkracht om telkens opnieuw te beginnen. Een verhaal over groeien, met alles wat daarbij hoort: missen, zoeken, een thuis vinden. 

In samenwerking met de Interculturele Raad en de Stedelijke Bibliotheek van Beringen organiseerde Platform B een avond met de auteur van het boek, namelijk Els Beerten. Het interview werd afgenomen door onze voorzitter, Bahattin Koçak. 

Het was een leuk gesprek met interessante antwoorden over migreren, ontwortelen, familiebanden en de zoektocht naar een warm onderdak. Ook een sterke inleiding van schepen Ann-Sofie Overstijns over samen leven.  

“We hebben de oorlog meegemaakt, we hebben de vrede zien komen, jullie kunnen de wereld aan” aldus Els Beerten. 

Mooie afsluiter in tijden als vandaag, een uitspraak om je aan vast te klampen in deze onrustige tijden.  

Het boek is zeker een aanrader! 

Gedaan met vasten?

Kolet Janssen* en Bahattin Koçak*

Kolet Janssen, Bahattin Koçak

Pasen is voorbij en de ramadan loopt naar zijn einde. Stoppen christenen en moslims nu weer even met geloven?

Moslims houden dit jaar hun ramadan in de hele maand april. Overdag niet eten en niet drinken en elke avond een gezellige iftarmaaltijd, dat is wat het grote publiek ervan onthoudt. Dat klopt, maar toch niet helemaal.

Voor christenen is de aanlooptijd voor Pasen een vastentijd van veertig dagen. Wat er in die periode gebeurt, is nog minder bekend. Al zijn er vage herinneringen aan askruisjes en palmtakken.

Niet raar maar doodgewoon

Zolang we van elkaars geloof alleen de ‘rare dingen’ blijven zien, missen we iets wezenlijks. Want wat godsdiensten al eeuwenlang koesteren met oude tradities en gebruiken, is bijna altijd iets wat alle mensen bezighoudt.

Als moslims zoveel dagen overdag niet eten of drinken, gaat dat niet om een uithoudingsspelletje of om calorieën tellen. Het is een beproefde formule die je in haast alle grote godsdiensten terugvindt. Mensen proberen op die manier hun ziel wakker te schudden. Zo willen ze opnieuw helder zien waar het echt om gaat: Gods liefde ervaren en die delen met alle mensen. Elke avond samen de iftarmaaltijd houden is alvast een heerlijk concrete manier om samen lief en leed te delen. Niet toevallig is het einde van de ramadan ook de periode waarop je als moslim de jaarlijkse zakat hoort te betalen, het geld dat je geeft voor mensen in nood.

Ook bij christenen werkt het op een gelijkaardige manier. Er is in de vastentijd extra aandacht voor Bijbel en gebed. Ook zij proberen opnieuw meer op het spoor te komen van de oproep van Jezus: heb elkaar lief. Ze worden uitgedaagd om soberder te leven en zo zichzelf niet altijd op de eerste plaats te stellen. In de kerkgemeenschap worden ze aangemoedigd om bij te dragen aan projecten om anderen te ondersteunen.

Af en toe scherpstellen

Houdt die aandacht dan op na Pasen of bij het einde van de ramadan? Natuurlijk niet! Elke gelovige probeert een leven lang zijn ziel naar God te richten en van mensen te houden. Te werken aan meer solidariteit en vrede. Maar we weten allemaal hoe nodig het is om af en toe onze focus opnieuw scherp te stellen. In de hoop dat we zo een nieuwe adem vinden. Daarvoor dient de vastentijd, bij moslims en bij christenen. En ook de vastendagen bij joden, hindoes en boeddhisten.

Zelfs initiatieven als ‘Tournée Minérale’ in februari of de ‘Veggie Challenge’ in maart, waaraan zowel gelovigen als niet-gelovigen deelnemen, hebben vaak een impact op hoe mensen gaan denken over hun plaats op de wereld. Hoewel ze in eerste instantie vooral mikken op gezondheid of ecologische impact, word je door eraan deel te nemen toch aan het denken gezet. Ook daaraan meedoen maakt je hoofd en je ziel helderder en je hart meer solidair. Meeleven met elkaar en elkaar steunen vormen ook daar vaak een essentieel onderdeel van het gebeuren.

Meedoen met elkaar

Hoe mooi zou het zijn als we uit solidariteit en sympathie hier en daar iets overnemen van elkaars rijke tradities? Er zijn al moslims die in de kersttijd hun tuin en huis met lichtjes versieren of hun kinderen verrassen met sinterklaascadeautjes. Stel dat elk gezin in ons land – en dus niet alleen de moslims – in de ramadan elke avond (of is 1 keer per week haalbaarder?) een ander gezin zou uitnodigen voor het avondeten. Om samen de maaltijd te delen, maar vooral om te praten over alles wat ons bezighoudt: de grote en kleine problemen van het dagelijks leven, alles waar we blij om zijn of ons zorgen om maken. Als we dat een maand lang kunnen uitwisselen met buren, collega’s en kennissen zou onze buurt, onze werkplek en ons land er helemaal anders uit zien. Het zou wellicht vrede en solidariteit echt een stuk dichterbij brengen.

Ramadan en vasten gaan over veel meer dan enkel het opgeven van eten. Het gaat net zo goed over het maken van nieuwe vrienden. Over de zorg voor elkaar. Over het vinden van vrede. Over opnieuw begrijpen hoe waardevol het leven is. Om het met Adamo te zeggen: ‘Insjallah!’

*Kolet Janssen is auteur, oud-lerares, (pleeg)moeder en oma

*Bahattin Koçak is leraar islamitische godsdienst en coördinator Platform B