WEBINAR: Wat kan Kerstmis betekenen voor moslims?

De vraag was niet wat Kerstmis betekent voor moslims maar eerder welke kansen het biedt voor een vredevolle samenleving.

Deze vraag hebben we dan ook gesteld aan dr. Cenap Aydin, coördinator van de Istituto Tevere, instituut voor Interreligieuze Dialoog in Rome, Italië. Dr. Aydin heeft een verregaande expertise in het Vaticaan betreffende de interreligieuze dialoog.

Dr. Aydin begon aan zijn uiteenzetting over de historiek van Kerstmis binnen het Christendom. De hele periode rond Kerstmis, beginnende met Sinterklaas tot aan Driekoningen kwamen aan bod. Ook de terminologie over Kerstmis, een onbekendheid voor velen, werd op een duidelijke manier uitgelegd tijdens deze webinar aan de meer dan 150 aanwezigen.

De geboorte van Jezus dat centraal staat bij de Kerstviering, is voor moslims ook een belangrijk gebeuren. Jezus als ‘het levende woord van God/Allah’ staat op meerdere plaatsen vermeld in de Koran, net als zijn moeder, de Heilige Maria. Kerstmis kan dan ook een belangrijke periode zijn van verbondenheid, net zoals de Ramadan, waarbij wederzijdse stappen van hoop en vrede kunnen gezet worden. 

Dr. Cenap Aydin, coördinator van de Istituto Tevere, instituut voor Interreligieuze Dialoog in Rome, Italië.

Kan je überhaupt Vlaming én moslim zijn?

Hoe omschrijf je de Vlaamse moslim? Legalistisch, geschiedkundig en cultureel? Wat zijn de normen om Vlaming genoemd te worden? Is er een contradictie tussen Vlaming en moslim? Vanwaar komt de negatieve beeldvorming over moslims en Islam? 

Hoe kunnen we jongeren warm maken om zich meer met hier te identificeren dan met het land van herkomst?  

Dit en nog vele vragen werden aan imam Khalid Benhaddou gesteld tijdens een dialoogsessie van Platform B.  

Een leerrijke sessie met een 50-tal aanwezigen hebben boeiend geluisterd naar de uiteenzetting van Benhaddou. 

‘Vlaming én moslim zijn is geen contradictie’ vertelt Benhaddou. ‘Wij moslims delen heel wat waarden waar de doorsnee Vlaming voor staat. We delen dezelfde problemen maar ook dezelfde successen. Wanneer je het hebben van Vlaamse voorouders als norm stelt, sluit je heel veel mensen uit. Mensen die net zoals hun leeftijdsgenoten ook hier geboren en getogen zijn. Juist die uitsluitingsmechanisme is een groot gevaar voor onze samenleving’.  

Naar de moslims toe had Benhaddou ook nog een belangrijke boodschap, namelijk de verantwoordelijkheid in het uitdragen van de Islam. Een laatste boodschap was gericht naar de jongeren, ‘Zoek een redelijke balans tussen islambeleving en de maatschappij/samenleving waarin je leeft’.