WEBINAR: Wat kan Kerstmis betekenen voor moslims?

De vraag was niet wat Kerstmis betekent voor moslims maar eerder welke kansen het biedt voor een vredevolle samenleving.

Deze vraag hebben we dan ook gesteld aan dr. Cenap Aydin, coördinator van de Istituto Tevere, instituut voor Interreligieuze Dialoog in Rome, Italië. Dr. Aydin heeft een verregaande expertise in het Vaticaan betreffende de interreligieuze dialoog.

Dr. Aydin begon aan zijn uiteenzetting over de historiek van Kerstmis binnen het Christendom. De hele periode rond Kerstmis, beginnende met Sinterklaas tot aan Driekoningen kwamen aan bod. Ook de terminologie over Kerstmis, een onbekendheid voor velen, werd op een duidelijke manier uitgelegd tijdens deze webinar aan de meer dan 150 aanwezigen.

De geboorte van Jezus dat centraal staat bij de Kerstviering, is voor moslims ook een belangrijk gebeuren. Jezus als ‘het levende woord van God/Allah’ staat op meerdere plaatsen vermeld in de Koran, net als zijn moeder, de Heilige Maria. Kerstmis kan dan ook een belangrijke periode zijn van verbondenheid, net zoals de Ramadan, waarbij wederzijdse stappen van hoop en vrede kunnen gezet worden. 

Dr. Cenap Aydin, coördinator van de Istituto Tevere, instituut voor Interreligieuze Dialoog in Rome, Italië.