#BlackLivesMatter because #AllLivesMatter

De gewelddadige dood van George Floyd in Minneapolis vorige week, de laatste in een lange reeks tragedies, heeft nogmaals de ernst van racisme onthuld.

Als voorstanders van dialoog, gelijkheid en respect zijn we diep bedroefd door het verlies van een kostbaar leven. Elke persoon moet met waardigheid worden behandeld, en geen leven is kostbaarder of waardevoller dan dat van iemand anders. Dit beginsel ontkennen of verwerpen is in strijd met de universele mensenrechten en is schadelijk en verkeerd.

Zoals Nelson Mandela ooit zei: ‘Mensen hun mensenrechten ontzeggen, betekent hun menselijkheid uitdagen.’

De dood van George Floyd in Minneapolis na een gewelddadige politie interventie is de zoveelste pijnlijke herinneringen aan het dagelijkse geweld tegen zwarte Amerikanen. De opeenvolgende politiebrutaliteiten bewijzen hoe weinig zwarte levens betekenen in Amerika.

Jammer genoeg is Floyds tragedie een echo van die van veel zwarte mensen in Amerika. Systemisch racisme resulteert in de ‘stille’ onderdrukking van zwarte mensen en houdt hen onderaan de sociale ladder.

De leden van Platform B, die werken aan interculturele ontmoetingen, wederzijds respect en gelijkheid, zijn diep geschokt door de dood van George Floyd. Elke mens heeft het recht om met respect behandeld te worden. Racisme en discriminatie zijn grove schendingen van de universele mensenrechten.

Racisme ondergraaft onze democratieën. Het is ieders verantwoordelijkheid om lessen te trekken uit deze tragedie en onze eigen vooroordelen te deconstrueren! Dialoog aangaan met en tussen de verschillende gemeenschappen is een essentiële voorwaarde voor wederzijds begrip.

Het is onze burgerplicht om van deze tragedie te leren door serieus na te denken over de huidige realiteit die de maatschappelijke dynamiek schaadt, ons eigen gedrag onderzoekt en ons ervan bewust is, samenwerkt om vooroordelen op te lossen en racisme aan te pakken. Er zijn geen inspanningen die groot genoeg zijn om onrechtvaardigheid, vooroordelen en rassendiscriminatie uit te bannen.

We zijn van mening dat dialoog tussen gemeenschappen en individuen met verschillende culturen, ras, religie en etniciteit het begrip van de ‘ander’ vergroot, de empathie vergroot en ons in staat stelt onszelf beter te begrijpen. Daarom is het een van de cruciale sleutels tot een inclusieve, vreedzame en rechtvaardige wereld waarin we niet alleen mensen tolereren die anders zijn dan wij, maar ook diversiteit vieren en ons bezighouden met pluralisme.

Platform B zal zich daarom blijven inzetten om mensen van verschillende afkomst en overtuiging samen te brengen!

We hopen en bidden dat door onze gezamenlijke inspanningen en onze verenigde mensheid deze donkere dagen voorbij zullen gaan en we als mensheid in vrede zullen samenleven.

Tot slot maar niet het minst hopen wij dat de terechte verontwaardiging over het geweld tegen George Floyd iedereen kan inspireren om samen wereldwijd een eind te maken aan racisme!

Met al onze solidariteit,

Platform B

#BlackLivesMatter because #AllLivesMatter #ICantBreathe