Ramadan boodschap van de Christelijke gemeenschap

DANKWOORD VOOR DE BOODSCHAP VAN DE CHRISTELIJKE GEMEENSCHAP TER GELEGENHEID VAN HET EINDE VAN DE RAMADANNet zoals de vorige jaren heeft de Christelijke gemeenschap, met name bisschop Harpigny, bisschop Van Hecke en synodevoorzitter Steven Fuite een brief ondertekend, opgemaakt door Orbit vwz, ter gelegenheid van het einde van de Ramadan. Enerzijds om hen te bedanken, anderzijds om deze boodschap van vriendschap en verbondenheid zo ruim mogelijk te verspreiden, hebben we de tekst opgenomen, met een dankwoordje van onze voorzitter.