Boekvoorstelling ‘Nieuw België, een migratiegeschiedenis 1944-1978’ van Tom Naegels

22 oktober 2021- Bibliotheek Beringen

‘Al mijn hele bewuste leven is migratie hét thema dat ons politieke debat beheerst. Ook ik heb me jaren in de discussies gemengd. Tot ik op een moment besefte dat ik veel eenvoudige vragen – over hoe het zo gekomen was – niet beantwoorden kon. Daarom ben ik gaan graven in de archieven’ vertelt Tom Naegels over zijn laatste boek.

Deze keer geen roman of een gedichtenbundel maar eerder een boek dat haar plaats verdient in de reeks recente geschiedenisboeken.

  • Wanneer kwamen de eerste gastarbeiders naar België en waarom? Wie waren ze en hoe reageerden de Belgen?
  • Hoe is het kunnen gebeuren dat vandaag het debat over migratie zo gepolariseerd en zo emotioneel is geworden?
  • Welk effect heeft migratie gehad op de gastheren en de gastarbeiders?
  • Klopt het cliché dat de Vlaming het vuile werk niet meer wou doen en dat dit de reden is dat België op zoek ging naar buitenlandse krachten?

Op deze en nog vele andere vragen zocht Tom Naegels een antwoord in de vele archieven maar ook bij de verschillende generaties van gastarbeiders/migranten. Het werd een omvangrijke historische studie waarvan het eerste deel de periode van 1944 tot 1978 bestrijkt.

Het boek van Tom is een aanrader voor iedereen die over migratie bezig is. Als we zien welk impact migratie heeft gehad, en nog steeds heeft op onze samenleving, dan mag dit evengoed aangekaart worden als de wereldoorlogen. Het is een belangrijk stukje geschiedenis van ons allen.

Deze avond werd georganiseerd i.s.m. AVANSA Limburg, de Stedelijke Bibliotheek van Beringen en de Interculturele Raad van Beringen.

Neutraliteit en burgerschap

“Neutraliteit en burgerschap in een multiculturele/multireligieuze maatschappij” was het thema in de Bibliotheek van Genk met als gastspreker professor Rik Torfs.

Torfs sprak voor volle zaal. Het was full house in de bibliotheek.

Rik Torfs begon met een uitleg over zijn vier punten betreffende neutraliteit en burgerschap. Van de grenzen van vrije meningsuiting tot het tasten van de mensenrechten wanneer het gaat over religie… Wat is godsdienstvrijheid en wat zijn de juridische grenzen? Bestaat neutraliteit echt? Het hoe en wat van religieus en actief pluralisme…

Is godsdienst een bedreiging voor de mensenrechten? Indien ja, wat dan met de mensenrechten want die garanderen juist het recht op geloof… Belangrijke subthema’s die zorgden voor een diepgaand gesprek in het tweede gedeelte van de avond.

“De limieten van de pacificatiepolitiek en de politieke geschiedenis van België”

Woensdag 24 april 2019 was prof. Johan Ackaert, decaan van de Faculteit rechten van de UHasselt onze gastspreker. In aanloop van de naderende verkiezingen bracht hij meer inhoud en duiding over de politieke geschiedenis en de verzuiling van België. Een interessant topic omdat we zoveel kleuren zien in de politiek en toch het achterliggend idee niet direct merken. Politiek gaat niet alleen over partijen en het parlement, maar ook over drukkingsgroepen, sociale en economische factoren. Prof. Ackaert bracht in zijn uiteenzetting enerzijds een historisch perspectief hierover maar had het ook over de (actuele) spanningen en conflicten zoals:

  • Levensbeschouwelijke conflicten
  • Sociaal-economische conflicten
  • Communautaire conflicten

Congregaties en broederschappen in het Christendom

Vanuit de vraag om elkaar beter te leren kennen werd Hans Geybels, docent aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen Leuven en medeoprichter van de christelijke denktank LOGIA, gevraagd voor een uiteenzetting over de broderschappen en congregaties in het Christendom. Een boeiende avond met veel aanwezigen, veel vragen en vooral de wil om stappen te zetten in een betere en sterkere samenleving.