Neutraliteit en burgerschap

“Neutraliteit en burgerschap in een multiculturele/multireligieuze maatschappij” was het thema in de Bibliotheek van Genk met als gastspreker professor Rik Torfs.

Torfs sprak voor volle zaal. Het was full house in de bibliotheek.

Rik Torfs begon met een uitleg over zijn vier punten betreffende neutraliteit en burgerschap. Van de grenzen van vrije meningsuiting tot het tasten van de mensenrechten wanneer het gaat over religie… Wat is godsdienstvrijheid en wat zijn de juridische grenzen? Bestaat neutraliteit echt? Het hoe en wat van religieus en actief pluralisme…

Is godsdienst een bedreiging voor de mensenrechten? Indien ja, wat dan met de mensenrechten want die garanderen juist het recht op geloof… Belangrijke subthema’s die zorgden voor een diepgaand gesprek in het tweede gedeelte van de avond.

“De limieten van de pacificatiepolitiek en de politieke geschiedenis van België”

Woensdag 24 april 2019 was prof. Johan Ackaert, decaan van de Faculteit rechten van de UHasselt onze gastspreker. In aanloop van de naderende verkiezingen bracht hij meer inhoud en duiding over de politieke geschiedenis en de verzuiling van België. Een interessant topic omdat we zoveel kleuren zien in de politiek en toch het achterliggend idee niet direct merken. Politiek gaat niet alleen over partijen en het parlement, maar ook over drukkingsgroepen, sociale en economische factoren. Prof. Ackaert bracht in zijn uiteenzetting enerzijds een historisch perspectief hierover maar had het ook over de (actuele) spanningen en conflicten zoals:

  • Levensbeschouwelijke conflicten
  • Sociaal-economische conflicten
  • Communautaire conflicten

Congregaties en broederschappen in het Christendom

Vanuit de vraag om elkaar beter te leren kennen werd Hans Geybels, docent aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen Leuven en medeoprichter van de christelijke denktank LOGIA, gevraagd voor een uiteenzetting over de broderschappen en congregaties in het Christendom. Een boeiende avond met veel aanwezigen, veel vragen en vooral de wil om stappen te zetten in een betere en sterkere samenleving.