Kerst- en nieuwjaarsboodschap 2021-2022

Boodschap ter gelegenheid van Kerstmis en nieuwjaar

Beste,

Ter gelegenheid van het geboortefeest van Jezus Christus wensen we u een Zalig Kerstfeest.

In deze, soms donkere dagen waarin onze wereld al jaren verkeert, wordt het samenleven tussen volkeren, culturen, godsdienstige gemeenschappen en beschavingen zwaar op de proef gesteld.

Elkaar bemoedigen en te sterken op de weg van de vrede is daarom een lichtpunt en van grote waarde.

Al eeuwenlang komen mensen van diverse origine, noem het ras, kleur, geloof, cultuur, elkaar overal tegen in deze maatschappij.  Onherroepelijk ontmoeten we elkaar overal. De dialoog tussen de verschillende levensovertuigingen en geloofsgemeenschappen is onvermijdbaar geworden. Een voortdurende conversatie is nodig om elkaar te versterken en in verbondenheid te leven.

Wij geloven er in dat bidden voor elkaar en ook met elkaar geen zonde is. Daarom dat we tijdens deze feestdagen van onze Christenvrienden een speciale aandacht schenken aan dit gebeuren, namelijk de geboorte van Jezus Christus, vrede zij met Hem.

Ieder mens, iedere gelovige kan het verschil maken. Hoe wij praten, denken en schrijven over elkaar én over de andere kan een verschil maken. Ouders met hun kinderen, een leraar voor de klas, een bakker met zijn klanten, …

Christenen doen dat met frisheid vanuit het Evangelie, de Islam vraagt hetzelfde maar dan vanuit de Koran. De Koran maar ook de Bijbel doen een universele oproep tot dialoog met de volgelingen van andere hemelse religies alsook met de gehele mensheid. Jammer genoeg zagen de eeuwen na deze oproep conflicten en ruzies in plaats van dialoog en wederzijds begrip.

Onze tijd is de tijd van het aanspreken van intellect en harten, een onderneming die een vreedzame atmosfeer vereist met wederzijds vertrouwen en respect.

In de Heilige Koran zegt God/Allah:

Bismillahirrahmanirrahim (In de naam van Allah, de Barmhartige Erbarmer)

(Veltekoen mienkoem ümetoen yed-oene ielel hayrie ve ye’moeroene bielma-roefie ve yenhewne aniel moenker; ve oelaa-ieke hoemoel moeflihoen)

“En laat er een groep onder U zijn die tot goedheid aanspoort en tot rechtvaardigheid maant en het kwade verbiedt, dezen zijn het die zullen slagen”.

Laten we elkaar helpen en versterken en samenkomen in deze groep van de goeden. 

Samen met u kijken en hopen we op een nieuwe jaar waarin we Covid-19 op de knieën krijgen. Een jaar waarvoor we mekaar gewoon weer het beste kunnen wensen en ontmoeten zoals vanouds.

Met deze boodschap wensen wij u een gezegend feest. We wensen u het allerbeste maar vooral de wedergeboorte van de menselijkheid.

Getekend,

Namens het bestuur van Platform B,

Bahattin Koçak

Voorzitter